Monthly Archives: April 2019

Digitalno povezivanje kulturnih i audiovizuelnih delatnosti

30/04/2019

U cilju davanja podsticaja razvoju politika, inovacija, kreativnosti, razvoja publike i novih modela poslovanja i upravljanja, kroz podržavanje projekata transnacionalne saradnje, ovaj međusektorski poziv programa Kreativna Evropa će pružiti podršku testiranju novih poslovnih pristupa finansiranju, distribuciji i monetizaciji stvaranja u kulturi.

Podrška je namenjena projektima koji:

a) nude nove modele stvaranja ukrštanjem različitih kulturnih i kreativnih oblasti (uključujući audiovizuelne delatnosti), kroz upotrebu inovativnih tehnologija i virtuelne stvarnosti;

ili

b) podstiču osmišljavanje inovativnih međusektorskih pristupa i alata kako bi se olakšala distribucija, promocija i/ili monetizacija kulture, kreativnosti i kulturne baštine. Projektom bi trebalo planirati diseminaciju rezultata preduzetih akcija kod zainteresovanih strana i donosioca odluka, i to kroz organizaciju javne radionice i procene uticaja aktivnosti.

Prihvatljivi projekti:

Projekti bi trebalo da uključuju inovativne aspekte audiovizuelne delatnosti i digitalnih tehnologija koji će biti implementirani u najmanje jednoj od sledećih oblasti: muzeji, uživo izvođenja ili kulturno nasleđe. Partnerstvo zahteva najmanje tri partnera registrovana u tri različite zemlje koje učestvuju u programu Kreativna Evropa.

Minimalni iznos donacije koji se očekuje po projektu je 150.000 evra, što predstavlja maksimalno 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Projekti koji potražuju manje od 150.000 eura se neće smatrati prihvatljivim. Projekat može otpočeti 01.01.2020. godine, i završiti se 30.06.2021. god. (18 meseci).

Rok za konkurisanje:

Predlozi projekata se mogu podneti najkasnije do 20.06.2019. u 12.00h (podnevno vreme u Briselu) putem onlajn prijavnog obrazca (e-Form). Više detalja možete naći ovde.


Rezultati poziva EVROPA_20XX

25/04/2019

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je za učešće u prvom pozivu za rezidencijalno okupljanje profesionalaca u domenu kulturne politike EVROPA_20XX odabrano šest profesionalaca u kulturi, koji su stekli iskustvo i pokazali interes za kulturnu saradnju regiona jugoistočne Evrope.

Ovde možete naći listu učesnika iz Albanije, Grčke, Italije, Norveške i Srbije koji će imati priliku da učestvuju u programu, koji će biti organizovan u Sićevu, od 25. do 30. maja.

Zbog ograničenih vremenskih i smeštajnih kapaciteta ne možemo prihvatiti sve prijave i stoga pozivamo profesionalce u kulturi koji nisu među ovogodišnji učesnicima da prate buduće događaje Deska Kreativna Evropa Srbija i UNESKO Katedre za kulturnu politiku i menadžment u kulturi.

Zahvaljujemo se svima na interesovanju, a učesnicima okupljanja želimo uspešan rad i uspostavljanje dugoročnih profesionalnih veza tokom boravka u Sićevu!


Radionica: Misli kritički o medijima i prepoznaj lažne vesti

25/04/2019

Istorijski arhiv Novog Sada, 16. maj u 16h

Kome je namenjena?
Mladima od 18 do 25 godina koji se pasionirano se bave ili interesuju za medije i nove tehnologije (novinarstvo i kritika, onlajn platforme, digitalni alati, teorija medija…). Radionica je deo peer-to-peer treninga za mlade o medijima i novim tehnologijama.

Koja znanja i veštine učesnici stiču?
Osnovna ideja radionice je da se podstakne kritičko promišljanje o medijskim fenomenima i medijskim porukama. Učesnici radionice razumeće fenomen lažnih vesti i kontekst u kojem nastaju dezinformacije, kao i načine na kojim se informacijama manipuliše. Takođe, učesnici biće osposobljeni da, koristeći dostupne alate na Internetu, proveravaju medijske sadržaje.

Kako se prijaviti za učešće?
Na adresu valentina@novinarska-skola.org.rs pošalji nam prijavu koja sadrži ime i prezime učesnika i kontakt, i to do 10. maja 2019. Pored toga, zainteresovani učesnici bi trebalo da pošalju kratku biografiju u nekoliko rečenica, kako bi radioničari kreirali sadržaj radionice u skladu sa postojećim kompetencijama i znanjem učesnika. Obaveštenje o prihvaćenim prijavama će stići do utorka, 14. maja!

Ko vodi radionicu?
Valentina Sigeti (1994) radi u Novosadskoj novinarskoj školi kao koordinatorka projekata. Diplomirala je novinarstvo na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2017. godine i iste upisala master studije Komunikologije. U NNŠ-u radi na projektima medijske pismenosti i analize diskursa medija. Posebno se bavi temama medijske reprezentacije, uticaja medija, stereotipa i predrasuda u medijima i štetnog sadržaja.

Milovan Nikolić (1996) radi u Novosadskoj novinarskoj školi na projektima medijske produkcije i na portalu koji svakodevno dekonstruiše lažne vesti u medijima u Srbiji, Fake News Tragač. Apsolvent je novinarstva na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Posebno je zainteresovan za teme građanskog i MOJO novinarstva, kao i za foto i video forenziku.

Novosadska novinarska škola (NNŠ) je organizacija civilnog društva koja se bavi razvojem i profesionalizacijom medijske sfere u Srbiji i regionu, poštuje vrednosti istine, znanja i kritičkog pristupa u višejezičnom, višekulturnom i višenacionalnom okruženju i neguje odmeren i tolerantan dijalog. Projektne aktivnosti organizacije usmerene su na: podizanje profesionalnih kapaciteta u medijskom sektoru, monitoring i analizu medijskih sadržaja, edukovanje različitih ciljnih grupa o medijskoj pismenosti kao i javno zagovaranje koje doprinosi demokratizaciji i razvoju građanskog društva i promociji evropskih vrednosti. NNŠ je osnivač sajtova medijskapismenost.org.rs i fakenews.rs na kojima se objavljuju edukativni tekstovi o medijima i medijskoj pismenosti, kao i dekonstruisane lažne vesti u medijima u Srbiji.


Radionica: Umetnost za sve ili kako uključiti lica lišena slobode i maloletne prestupnike u programe u kulturi

24/04/2019

Istorijski arhiv Novog Sada, 17. maj u 16h

Koje je namenjena?
Ova radionica je namenjena profesionalcima iz ustanova kulture, kao i umetnicima i aktivistima iz nevaldinog sektora koji do sada retko ili nikad nisu imali prilike da lica lišena slobode i/maloletne prestupnike uključe u svoje postojeće programe ili kreiraju neke nove programe samo za njih.

Koja znanja i veštine učesnici stiču?
Učesnici će na radionici imati prilike da se upoznaju sa bogatom praksom ApsArt Centra za pozorišna istraživanja, ali i da kroz radioničarski pristup otvore mogućnosti za kreiranje ovakvih programa u okviru svojih institucija ili organizacija.

Zajedno ćemo razmenjivati ideje, osmišljavati, povezivati, predočavati izazove i probati da na kraju radionice izađemo sa nekoliko konkretnih predloga i ohrabreni za buduću realizaciju.

Trajanje radionice 3 časa.

Kako se prijaviti za učešće?
Potrebno je poslati prijavu koja sadrži ime i prezime učesnika, kao i naziv ustanove/organizacije koju predstavlja, na elektronsku adresu reg.kreativnaevropa@gmail.com. Rok za prijavu je nedelja, 12. maj u ponoć 2019. god. Odabrani učesnici biće obavešteni o detaljima učešća putem mejla najkasnije do ponedeljka 13. maja.

Ko vodi radionicu?
Radionicu vodi Aleksandra Jelić pozorišna i filmska rediteljka i izvršna direktorka ApsArt Centra za pozorišna istraživanja (www.apsart.org).


Novi Sad - Pozivi

Radionica: PR ustanova i organizacija u kulturi na društvenim mrežama

24/04/2019

EU info kutak Novi Sad, petak, 16. maj u 16:00h

Kome je namenjena?
Predstavnici ustanova i organizacija u kulturi, zainteresovani za razvoj digitalnog marketinga i PR-a, a naročito oni koji su već angažovani na tim pozicijama u svojim organizacijama. Broj učesnika je organičen na 15 ljudi.

Koja znanja i veštine učesnici stiču?
Kako upakovati aktivnosti ustanova i organizacija u kulturi u zanimljivu ambalažu kao pametan marketinški brend i pobuditi veće zanimanje medija i mladih? Koje su to tehnike i veštine odnosa s javnošću neophodne za privlačenje publike i medija? Kako do uspešne kampanje na društvenim mrežama? Ovo su samo neka od pitanja na koje ćete dobiti odgovor ukoliko se prijavite za radionicu „PR ustanova i organizacija u kulturi na društvenim mrežama“ koja će biti održana za predstavnike PR timova ustanova i organizacija u kulturi 16. maja u EU info kutak Novi Sadа 16:00 – 18:00č u okviru Foruma Kreativna Evropa 2019.

Društvene mreže su neizostavan alat u promovisanju kulturnih i umetničkih praksi. Međutim, glavobolju zadaju algoritmi koji se menjaju iz dana u dan, što zahteva relativno često revidiranje postojeće strategije komunikacije i redefinisanje ciljeva. Kako plivati u moru mogućnosti koje ovi algoritmi nude, kako se inspirisati i stvoriti vlastiti sadržaj koji će u prvom redu biti okrenuti publici i kako iskoristiti aktuelne trendove u privlačenju nove publike, neki su od glavnih fokusa radionice.

Kako se prijaviti za učešće?
Svi zainteresovni za učešće je potrebno da pošalju prijavu koja sadrži ime i prezime učesnika, naziv ustanove/organizacije koju predstavlja, kao i odgovor do 300 reči na pitanje zašto vam je konkretno potrebna ova radionica i zašto baš vašu ustanovu/organizaciju da odaberemo. Prijave se šalju na mejl marija.stevuljevic@euinfo.rs. Rok za prijavu je nedelja 12. maj u podne. Odabrani učesnici biće obavešteni o detaljima učešća putem mejla najkasnije do ponedeljka 13. maja.

Ko vodi radionicu?
Radionicu će voditi Marija Stevuljević, savetnica za društvene mreže EU info centra u Beogradu. Marija je radila kampanje i strategije komunikacija za mreže i koalicije organizacija, omladinske organizacije, startapove, te institucije u zemlji i regionu.


Niš - Pozivi

Radionica: Kritičko mišljenje i osmišljavanje projekata u kulturi

24/04/2019

Oficirski dom u Nišu, četvrtak, 30. maj u 16 časova

Kome je namenjenа?
Studentima umetnosti i društvenih nauka Univerziteta u Nišu, Fakulteta umetnosti, Građevinsko-arhitektonskog fakulteta i Filozofskog fakulteta.
Cilj radionice je da polaznici podele svoje ideje o projektima u kulturi (izložbe, festivali, koncerti i sl.) koje bi želeli da realizuju u svom gradu, i da na tim primerima nauče kako da koncipiraju i artikulišu ideju, kako da definišu željenu publiku, partnere u realizaciji, kako da pronađu finansijska sredstva i na koji način da promovišu svoj događaj.
Broj mesta je ograničen na 20 polaznika koji će raditi u 4 grupe.

Koja znanja i veštine učesnici stiču?
Osnove projektnog menadžmenta u kulturi.

Kako se prijaviti za učešće?
Svi zainteresovni za učešće je potrebno da pošalju kratak opis predloga projekta u kulturi kojeg bi voleli da realizuju i razrađuju u grupi. Prijave se šalju na mejl snezana@ambasador.rs. Rok za prijavu je nedelja, 19. maj 2019. god.
Odabir učesnika će se izvršiti u saradnji s profesorima Fakulteta umetnosti i udruženjem Mladi ambasadori Niš.

Ko vodi radionicu?
Radionicu će voditi Nina Mihaljinac, menadžerka projekata Kultura deska Srbija i docentkinja na predmetu Menadžment u kulturi i kulturna politika na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i Milan Đorđević, menadžer projekata Kultura deska Srbija i doktorand na katedri za menacment i kulturnu politiku FDU.


Niš - Pozivi

Radionica: Nove inicijative – mesto izdavača u projektima kulturne saradnje

24/04/2019

Startap Niš – Centar za inovativno preduzetništvo mladih, 31. maj, 16.15h

Kome je namenjena?
Urednicima, vlasnicima izdavačkih kuća kao i drugim zaposlenima u izdavaštvu (biblioteke, univerziteti, sajmovi).

Koja znanja i veštine učesnici stiču?
Učesnici stiču širu sliku o evropskim projektima saradnje, kao i opšta znanja o modelima saradnje i mogućnostima koje nudi program Kreativna Evropa.

Kako se prijaviti za učešće?
Prijave se šalju na elektronsku adresu kreativnaevropa.izdavaci@gmail.com. Rok za prijavu je nedelja, 19. maj 2019. god.

Ko vodi radionicu?
Ana Pejović, koordinatorka Udruženja KROKODIL. Ana je diplomirala na odseku za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2002. do 2008. godine radila je u izdavačkoj kući Rende kao lektorka, asistentkinja urednika i urednica. Od 2009. do 2011. radila je u beogradskoj podružnici hrvatske izdavačke kuće VBZ, kao asistentkinja urednika i urednica. Tokom devet godina rada u izdavaštvu, uredila je više od dve stotine knjiga, uglavnom savremenih naslova iz regiona i Evrope. S engleskog je prevela nekoliko knjiga, među kojima je i „Britanski muzej propada“, autora Dejvida Lodža. Godine 2009. zajedno s Vladimirom Arsenijevićem osniva Udruženje Krokodil, u kom radi kao menadžerka projekata i glavna koordinatorka. Aktivno je uključena u sve poslove i oblasti delovanja Udruženja Krokodil – festivale, gostovanja, s posebnim naglaskom na KROKODILovu Kuću za pisce.


Niš - Pozivi

Radionica: Vizuelni identitet ustanova kulture: savremeni pristupi

24/04/2019

Startap Niš – Centar za inovativno preduzetništvo mladih, četvrtak, 30. maj u 11h

Kome je namenjeno?
Učenicima Umetničke škole u Nišu, zainteresovanima za oblast grafičkog dizajna.
Cilj radionice je da, debatujući o primerima ustanova kulture iz Niša i drugih gradova u Srbiji i Evropi, polaznici nauče kako se koncipira vizuelni identitet ustanova kulture i koji su aktuelni trendovi u tom polju.

Koja znanja i veštine učesnici stiču?
Osnove osmišljavanja vizuelnog identiteta ustanova kulture, nove prakse u grafičkom dizajnu.

Kako se prijaviti za učešće?
Broj mesta je ograničen na 25 polaznika. Odabir učesnika će se izvršiti u saradnji s profesorima grafičkog odseka Umetničke škole u Nišu.

Ko vodi radionicu?
Radionicu će voditi Željko Lončar, grafički dizajner i profesor na Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti u Beogadu i Jovana Bogdanović, grafička dizajnerka. To su umetnici koji rade na razvoju vizuelnog identiteta Deska Kreativna Evropa Srbija.
Naš sajt i linkove ka njihovim profilima možete pronaći ovde:
– Kultura desk Srbija www.kultura.kreativnaevropa.rs/
– DayDream Studio www.daydreamstudio.net/


Vesti

Info dan o programu Kreativna Evropa u Kruševcu

24/04/2019

Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa Narodnom bibliotekom Kruševac organizuje info dan o programu Kreativna Evropa u četvrtak 25. aprila u 14 časova u prostoru biblioteke.

U cilju adekvatnog informisanja kulturne javnosti o programu i konkursnoj proceduri, odnosno kako na najlakši način obezbediti finansijsku podršku kroz u okviru programa, govoriće Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija.

Prezentacija je namenjena predstavnicima ustanova i organizacija u kulturi iz Kruševca i drugih mesta u Srbiji – rukovodiocima i zaposlenima u muzejima, pozorištima, bibliotekama, arhivima, kulturnim centrima i drugim ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva.

Pozivamo sve zainteresovane iz Kruševca i okoline da iskoriste priliku da saznaju više o smernicama konkursnih poziva koji su trenutno raspisani (Konkurs za prevode književnih dela i Konkurs za mobilnost umetnika i profesionalaca u kulturi), ali i onima koji će biti raspisivani tokom godine. Biće reči o prioritetima programa, uslovima za konkurisanje i specifičnim pitanjima koja se odnose na dosadašnje učešće Srbije u programu.

Događaj je ujedno i prilika da se razgovara o potencijalima projektnih ideja prisutnih ustanova i organizacija za ostvarivanje evropske saradnje u okviru programa Kreativna Evropa.

Program događaja:

14.00 – 15.00 Predstavljanje programa Kreativna Evropa,

Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija

15.00 – 15.15 Pauza

15.15 – 16.00 Pitanja i diskusija

Program Kreativna Evropa je glavni program Evropske unije za kulturu za podršku projektima saradnje ustanova i organizacija u kulturi iz različitih evropskih zemalja. Programom se takođe podržavaju inicijative da se prevedu i promovišu književna dela evropskih autora u Evropskoj uniji i šire, osnivanje mreža koje omogućavaju konkurentnost i međunarodnu delatnost kulturnog i kreativnog sektora, kao i osnivanje platformi za promociju mladih talenata, njihovih dela i projekata. Desk Kreativna Evropa Srbija je implementaciono telo programa Kreativna Evropa, oformljeno u okviru Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Zadatak Deska je pružanje podrške ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva u Republici Srbiji koje žele da obezbede učešće u programu Kreativna Evropa.


Vesti

Konkurs za književne prevode 2019

17/04/2019

Konkursni poziv za projekte prevoda književnih dela je otvoren u kategoriji I i traje do 4. juna 2019. godine.

Konkurs pruža priliku izdavačkim kućama za prevođenje književnih dela evropskih autora s jednog na drugi zvanično priznati evropski jezik. Za cilj ima podršku kulturnog i jezičkog diverziteta u Evropi, promociju transnacionalne cirkulacije visoko kvalitetne književnosti, kao i unapređenje pristupa književnim delima, tako da mogu dopreti do nove publike.

Dozvoljeni troškovi uključuju prevođenje, produkciju i promociju evropske fikcije, romana, kratkih priča, dečije fikcije, stripova/grafičkih novela, poezije i drame. Posebno se podržavaju prevodi knjiga koje su nagrađene Nagradom Evropske unije za književnost.

Kategorija I podrazumeva dvogodišnje projekte prevoda 3-10 dela fikcije, a može se konkurisati za podršku u iznosu do 100 000 evra (što je maksimalnih 50% dozvoljenih troškova).

Ukoliko ste zainteresovani za konkurisanje i želite da znate više:

– pažljivo pročitajte raspis konkursa i vodič za konkursanje;

– upoznajte se s tehničkim koracima u konkurisanju, kako biste se uspešno poslali vašu konkursnu prijavu;

– pogledajte koji projekti su ostvarili podršku u prethodnim godinama;

– prijavite se na naš njuzleter, kako biste dobijali redovne informacije o konkursu i pozive na radionice i obuke koje organizujemo;

– Kultura desk Srbija daje besplatne savete i podršku izdavačkim kućama iz Srbije pri konkurisanju. Ako imate nameru da konkurišete, možemo zakazati razgovor o vašoj aplikaciji, ili konsultovati putem telefona i Skajpa.

Detaljnije informacije o konkursnoj proceduri i potrebnoj dokumentaciji pogledajte na sajtu Izvršne agencije za obrazovanje, kulturu i audiovizuelne delatnosti (EACEA), koja upravlja programom Kreativna Evropa.


Vesti

Pilot poziv za mobilnost u vizuelnim i izvođačkim umetnostima u zemljama Kreativne Evrope

17/04/2019

i-Portunus je pilot projekat koji će testirati različite pristupe u pružanju podrške kratkoročnoj mobilnosti umetnika i profesionalaca u kulturi među evropskim zemaljama.

Evropska komisija razmatra pokretanje velike inicijative koja bi pomogla pojedincima, umetnicima i profesionalcima u kulturi, da iskoriste fleksibilne i kratkoročne mogućnosti koje su orijentisane ka rezultatima: da se kreću po evropskim zemaljama, razvijaju publiku i saradnju, pronalaze novu inspiraciju i mogućnosti, i u potpunosti iskoristite, i doprinesu, raznolikim kulturnim ekosistemima Evrope.

Između aprila i septembra 2019. godine, konzorcijum koji je zadužen za testiranje ove novog konkursa raspisaće tri poziva, oceniti pristigle predloge i podržati mobilnost odabranih umetnika i profesionalaca u kulturi (vizualne umetnosti i izvođačke umetnosti – pozorište/ umetnička igra).

Rok za konkursianje je 15. maj.

Više detalja možete naći ovde.


Novi Sad - Pozivi

Radionica za zaposlene u ustanovama i organizacijama u kulturi: brainstorming novih saradnji na lokalu

12/04/2019

Kome je namenjena?
Radionica je namenjena predstavnicima ustanova i organizacija u kulturi, urednicima programa, kustosima, edukatorima i drugim profesionalcima koji su zainteresovani za osmišljavanje novih modela saradnje na lokalnom nivou.

Koja znanja i veštine učesnici stiču?
Svi zainteresovani za učešće u radionici, potrebno je da prilikom prijave definišu najvažnije snage i resurse svoje organizacije ili programa, ali i šta im nedostaje (šta bismo u partnerstvu ponudili, a šta bismo hteli da steknemo kroz saradnju s drugom organizacijom, npr. imamo jaku kolekciju, ali nemamo mladu publiku. Imamo međunarodne kontakte, ali malo finansijskih sredstava).

Na osnovu odgovora formiraju se grupe u okviru kojih će se kroz brainstorming dolaziti do novih modela saradnje na lokalu, kao i na evropskom nivou.

Cilj radionice je da profesionalci koji rade u ustanovama i organizacijama u kulturi Novog Sada i gradova iz okoline dođu do ideja i dogovora u vezi s povezivanjem i zajedničkim aktivnostima u domenu:
– realizacije programa
– rada na razvoju publike
– rada na razvoju turističke ponude

Kako se prijaviti za učešće?
Svi zainteresovni za učešće je potrebno da pošalju prijavu koja sadrži ime i prezime učesnika, naziv ustanove/organizacije koju predstavlja. Prijave se šalju na elektronsku adresu kreativna.evropa.radionice@gmail.com. Rok za prijavu je nedelja, 12. maj u ponoć. Odabrani učesnici biće obavešteni o detaljima učešća putem mejla najkasnije do ponedeljka 13. maja.

Ko vodi radionicu?
Radionicu će voditi Nina Mihaljinac, menadžerka projekata Kultura deska Srbija i docentkinja na predmetu Menadžment u kulturi i kulturna politika na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i Milan Đorđević, menadžer projekata Kultura deska Srbija.


Niš - Pozivi

Radionica: Šetačke/vođene ture kao medij prezentacije lokalnog kulturnog nasleđa

11/04/2019

Galerija Sinagoga, petak, 31. maj u 16:15h

Kome je namenjena?
Svi zainteresovani za razvoj tura inspirisanih lokalnim kulturnim nasleđu, bez obzira da li su iz javnih ustanova ili organizacija civilnog društva u kulturi. Broj učesnika je organičen na 10 ljudi. Rad se odvija u parovima učesnika iz istih gradova. Trajanje radionice 4 sata.
Oživljavanje kulturne baštine i digitalizacija sumeđu prioritetimakonkursa za evropske saradnje programa Kreativna Evropa, iz tog razloga predlozi projekataiz tih oblasti zahtevaju inovativne pristupe i gledišta prezentacije iinterpretacije nasleđa. Procesi digitalizacije rezultiraju povećanom potrebom za vidljivošću i pristunošću na mreži kao i osmišljavanju inovativnih IT rešenja i platformi za prezentaciju nasleđa.
S obzirom na to da se inovativnost kod IT projekata ne dovodi u pitanje, nameće se izazov kako sav taj digitalizovani materijal opet prevesti u sadržaje i medije koji se koriste u realnom gradskom prostoru. Cilj ove radionice je da preispita na koji način šetačke ture mogu biti inovativni element projekata međunarodne saradnje.
Tokom trajanja radionice, po principu step by step, gradićemo predloge tura za lokalne sredine iz kojih učesnici dolaze. Predloge tura ćemo promatrati kroz tri osnovne celine i pokušati da damo odgovore na pa potpitanja u okviru njih:
1. sadržaj ture – koja je tema ture? Da li se i na koji način tura uklapa u korpus vrednosti evropskog kulturnog prostora (european added value)? Kako mapiramo tačke, ljude, sećanja, događaje, objekte itd.
2. interpretacija – kako pričamo našu priču? Kako tačke povezujemo u koherentnu priču? Koje medije koristimo da ilustrujemo tačke i njihove priče? Koja su nam novomedijska rešenja dostupna, a koja adekvanta za turu (digitalno/analogni storytelling)? Kako aktivirati učesnike šetnje? Šta će učesnici šetnje novo naučiti?
3. tehničke karakterstike dobre šetnje – broj ljudi, trajanje šetnje, plan kretanja kroz grad, tehničko-tehološki zahtevi itd.

Koja znanja i veštine učesnici stiču?
Kreiranje šetačke ture, digitalni/ analogni storytelling, animacija lokalne kulturne baštine.

Kako se prijaviti za učešće?
Svi zainteresovаni za učešće je potrebno da pripreme skicu jedne ture koja treba da sadrži:
– predlog naziva ture;
– kratak opis u nekoliko rečenica;
– predlog do 5 tačaka i opis svake tačke u nekoliko rečenica (bez putanje kretanja);
– svaki par treba da ima jedan laptop;
Prijave se u parovima šalju na elektronsku adresu: setacke.ture@gmail.com, do nedelje, 19. maja 2019. godine.

Ko vodi radionicu?
Radionicu vodi Andrija Stojanović, rođen u Beogradu 1984. godine. Menadžer i producent pozorišta, radija i kulture, diplomirao na Fakultetu dramskih umetnost u Beogradu, takođe apsolvent na Fakultetu za Informatički menadžment na Univerzitetu Singidunum. Profesionalno iskustvo stekao kroz rad na različitim projektima, manifestacijama i inistitucijama (Bitef, Belef, Zadužbina Ilije M. Kolaraca, Radost Evrope, Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, Dom kulture Studentski Grad), od 2011. godine osniva udruženje građana Tačka komunikacije i kroz njeno delovanje bavi se osmišljavanjem i produkcijom projekata iz oblasti kulturnog nasleđa, društvene istorije i novih medija.


Vesti

Kulturni odnosi EU – Zapadni Balkan – regionalni konsultativni sastanak

10/04/2019

Platforma za kulturnu diplomatiju organizovala je 8. i 9. aprila u Sarajevu regionalni sastanak koji je okupio trideset lokalnih aktera iz kulture iz šest zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija), kao i institucije EU, kulturne institute, predstavnike država članica i istaknute profesionalce u kulturi.

Tokom dva dana, učesnici su mogli da razgovaraju o potrebama i izazovima kulturnog sektora na Zapadnom Balkanu u tematskim grupnim sastancima sa regionalnim stručnjacima. Diskusije su rezultirale nizom predloga koji će kasnije biti formulisani u dokumentu od strane stručnjaka.

*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu, i u skladu je sa Rezolucijom SB UN 1244/1999 i Mišljenjem MSP o proglašenju nezavisnosti Kosova.


Vesti

Mediji i nove tehnologije: peer-to-peer trening za mlade

03/04/2019

Desk Kreativna Evropa Srbija i Novosadska novinarska škola pozivaju mlade profesionalce u kulturi i medijima da učestvuju u Forumu Kreativna Evropa 2019 kao predavači u programu.

Ako imaš od 18 do 25 godinama i pasionirano se baviš medijima i novim tehnologijama (novinarstvo i kritika, onlajn platforme, digitalni alati, teorija medija…) – pozivamo te da prijaviš program svog predavanja ili radionice putem koje bi svoja znanja i veštine preneo/la kolegama – tvojim vršnjacima sličnog interesovanja!

Ideja peer-to-peer treninga je da mladi ljudi srodnih interesovanja jedni drugima prenesu veštine i ideje koje će im koristiti u razvoju novih inicijativa, projekata, karijera… i steknu priliku da ostvare vredna profesionalna poznanstva!

Kako se prijaviti?

Na adresu valentina@novinarska-skola.org.rs pošalji nam dokument sa sledećim informacijama, i to do 18. aprila 2019:

1) Ime predavača ili imena članova tima predavača s kratkim biografijama (do 300 reči) i kontektima (onlajn platforme, blog, sajt itd);
2) Format obuke (predavanje, prezentacija, radionica i slično);
3) Naziv obuke i temu s kratkim opisom;
4) Konkretna znanja i veštine koje će polaznici steći;
5) Trajanje radionice;
6) Očekivani broj učesnika (i da li je potrebno da imaju neka predznanja);
7) Šta je potrebno od opreme za realizaciju radionice;
8) Svoje kontakte.

Članovi Deska Kreativna Evropa Srbija i Novosadske novinarske škole oceniće prijave i odabrati do 3 najzanimljivija predloga. Obaveštenje o prihvaćenim predlozima predavača će stići do 20. aprila, kada otvaramo i poziv polaznicima da se prijave!

Trening će se održati u okviru Foruma Kreativna Evropa 2019, 16. maja u 16h, u Istorijskom arhivu Novog Sada.

U okviru treninga Novosadska novinarska škola održaće radionicu pod nazivom Misli kritički o medijima i prepoznaj lažne vesti.
Predavači će imati prednosti pri učešću na drugim obukama.

Radujemo se susretu!


Vesti

Upravljanje evropskim projektima u kulturi

03/04/2019

Događaj Upravljanje evropskim projektima u kulturi, koji u saradnji organizuju Kultura desk Srbija i EU info centar u Beogradu, posvećen je programu Kreativna Evropa, ali sa praktičnog stanovišta.

Namenjen je ustanovama i organizacijama u kulturi koje su nove u programu, a naročito onima koje imaju prve liderske projekte. Glavna pitanja o kojima će biti reči tiču se organizacije rada u cilju uspešne realizacije planiranih aktivnosti na projektu, komunikacije s partnerima i nadležnim telima Evropske komisije (rešavanje programskih pitanja, usklađivanje planova implementacije, zajednički rad na izveštavanju), važnih pojedinosti u administriranju projekata (javne nabavke, finansijski planovi, transferi finansijskih sredstava, budžetiranje i izvori sufinansiranja), mogućih neplaniranih izazova i na koji način ih prevazići, a najvažnije, kako da ceo proces učinite jednostavnim!

Na navedena, ali i druga pitanja prisutnih odgovaraće Luka Kulić iz Galerije Matice srpske u Novom Sadu. Predstaviće svoje iskustvo u realizaciji međunarodnih projekata (Digitalizacija ideja, Izvođenje muzeja, Rizikuj promenu i dr.) i iskustvo ustanovama u kojima je bio angažovan u prethodnom periodu (Muzej savremene umetnosti Vojvodine i Galerija Matice srpske).
Događaj će biti održan u sredu, 17. aprila u 17 časova u EU info centru Beograd (Kralja Milana 7). Prijave učešća su obavezne. Molimo da učešće prijavite do 15. aprila 2019. godine putem email adrese: kreativnaevropa@gmail.com.


Vesti

Program „7 najugroženijih“

02/04/2019

Program Sedam najugroženijih utvrđuje ugrožene spomenike kulture širom Evrope i pokreće kako javne, tako i privatne organizacije na lokalnom, nacionalnom i širem evropskom nivou sa ciljem budućeg očuvanja spomenika kulture.

Program Sedam najugroženijih pokrenut je u januaru 2013., od strane Evropa Nostre u saradnji sa Institutuom Evropske investicione banke kao suosnivačem i Savetom Evropske razvojne banke kao pridruženim partnerom. Uspešnost sličnog projekta Nacionalnog programa za istorijsku prezervaciju Sjedinjenih Američkih Država inspirisao je i kreiranje ovog programa. Kao takav, program Sedam najugroženijih nije finansirajući program, već služi kao katalizator za pokretanje sličnih akcija.

Svake godine, Evropa nostra je zadužena za podnošenje nominacija za ugrožene spomenike kulture širom Srbije za program 7 najugroženijih. Uz nas, sve javne, građanske i privatne organizacije aktivne na polju očuvanja nasleđa su dobrodošle da svoje predloge i argumente povodom spomenika koje oni smatraju relevantnim podele sa nama i time pomognu pri nominaciji ugroženog nasleđa.

Prijave mogu biti podnete od strane članova Evropa Nostre ili partnerskih organizacija, državnih predstavništava u kojima Evropa Nostra deluje, ili pak javnih ili privatnih organizacija aktivninh na polju heritologije u država u kojima Evropa Nostra nema svoja predstavništva.

Prijave se potom razmatraju od savetodavnog odbora sastavljenog od stručnjaka iz cele Evrope iz oblasti ocenjivanja i popularizacije baštine, kao i predstavnika Evropske investicione banke, koji spomenike biraju po sledećem kriterijumu: Veza spomenika sa širom evropskom kulturom, nivo ugroženosti spomenika i spremnost lokalnih uprava za potencijalnu restauraciju i prezervaciju spomenika. Odbor Evropa Nostre pregleda listu nakon čega se ista, na godišnjem kongresu, javno objavljuje.

Spomenicima kulture koju su nominovani kao sedam najugroženijih obezbeđuje se publicitet na širem evropskom nivou, dok Evropa Nostra sa lokalnim partnerima organizuje misije prezervacije I konzervacije izabranih spomenika uz pomoć stručnjaka iz cele Evrope.Rezultati i sugestije preduzetih akcija se sumiraju od strane stručnjaka u izveštaje i konkretne predloge za svaki od spomenika.

Aktuelni poziv za nominacije je otvoren do 1. jula 2019. godine, a više informacija možete naći na zvaničnom sajtu.

Za sada, arheološko nalazište Vinča je nominovano za ovaj program, plasirajući se među 14 najugroženijih spomenika kulture u 2013, dok je tokom 2014 godine subotička Sinagoga zvanično i izabrana kao jedan od 7 najugroženijih evropskih spomenika za tekuću godinu.


Archives