Program „7 najugroženijih“

Program „7 najugroženijih“

02/04/2019

Program Sedam najugroženijih utvrđuje ugrožene spomenike kulture širom Evrope i pokreće kako javne, tako i privatne organizacije na lokalnom, nacionalnom i širem evropskom nivou sa ciljem budućeg očuvanja spomenika kulture.

Program Sedam najugroženijih pokrenut je u januaru 2013., od strane Evropa Nostre u saradnji sa Institutuom Evropske investicione banke kao suosnivačem i Savetom Evropske razvojne banke kao pridruženim partnerom. Uspešnost sličnog projekta Nacionalnog programa za istorijsku prezervaciju Sjedinjenih Američkih Država inspirisao je i kreiranje ovog programa. Kao takav, program Sedam najugroženijih nije finansirajući program, već služi kao katalizator za pokretanje sličnih akcija.

Svake godine, Evropa nostra je zadužena za podnošenje nominacija za ugrožene spomenike kulture širom Srbije za program 7 najugroženijih. Uz nas, sve javne, građanske i privatne organizacije aktivne na polju očuvanja nasleđa su dobrodošle da svoje predloge i argumente povodom spomenika koje oni smatraju relevantnim podele sa nama i time pomognu pri nominaciji ugroženog nasleđa.

Prijave mogu biti podnete od strane članova Evropa Nostre ili partnerskih organizacija, državnih predstavništava u kojima Evropa Nostra deluje, ili pak javnih ili privatnih organizacija aktivninh na polju heritologije u država u kojima Evropa Nostra nema svoja predstavništva.

Prijave se potom razmatraju od savetodavnog odbora sastavljenog od stručnjaka iz cele Evrope iz oblasti ocenjivanja i popularizacije baštine, kao i predstavnika Evropske investicione banke, koji spomenike biraju po sledećem kriterijumu: Veza spomenika sa širom evropskom kulturom, nivo ugroženosti spomenika i spremnost lokalnih uprava za potencijalnu restauraciju i prezervaciju spomenika. Odbor Evropa Nostre pregleda listu nakon čega se ista, na godišnjem kongresu, javno objavljuje.

Spomenicima kulture koju su nominovani kao sedam najugroženijih obezbeđuje se publicitet na širem evropskom nivou, dok Evropa Nostra sa lokalnim partnerima organizuje misije prezervacije I konzervacije izabranih spomenika uz pomoć stručnjaka iz cele Evrope.Rezultati i sugestije preduzetih akcija se sumiraju od strane stručnjaka u izveštaje i konkretne predloge za svaki od spomenika.

Aktuelni poziv za nominacije je otvoren do 1. jula 2019. godine, a više informacija možete naći na zvaničnom sajtu.

Za sada, arheološko nalazište Vinča je nominovano za ovaj program, plasirajući se među 14 najugroženijih spomenika kulture u 2013, dok je tokom 2014 godine subotička Sinagoga zvanično i izabrana kao jedan od 7 najugroženijih evropskih spomenika za tekuću godinu.