Radionica: Šetačke/vođene ture kao medij prezentacije lokalnog kulturnog nasleđa

Radionica: Šetačke/vođene ture kao medij prezentacije lokalnog kulturnog nasleđa

11/04/2019

Galerija Sinagoga, petak, 31. maj u 16:15h

Kome je namenjena?
Svi zainteresovani za razvoj tura inspirisanih lokalnim kulturnim nasleđu, bez obzira da li su iz javnih ustanova ili organizacija civilnog društva u kulturi. Broj učesnika je organičen na 10 ljudi. Rad se odvija u parovima učesnika iz istih gradova. Trajanje radionice 4 sata.
Oživljavanje kulturne baštine i digitalizacija sumeđu prioritetimakonkursa za evropske saradnje programa Kreativna Evropa, iz tog razloga predlozi projekataiz tih oblasti zahtevaju inovativne pristupe i gledišta prezentacije iinterpretacije nasleđa. Procesi digitalizacije rezultiraju povećanom potrebom za vidljivošću i pristunošću na mreži kao i osmišljavanju inovativnih IT rešenja i platformi za prezentaciju nasleđa.
S obzirom na to da se inovativnost kod IT projekata ne dovodi u pitanje, nameće se izazov kako sav taj digitalizovani materijal opet prevesti u sadržaje i medije koji se koriste u realnom gradskom prostoru. Cilj ove radionice je da preispita na koji način šetačke ture mogu biti inovativni element projekata međunarodne saradnje.
Tokom trajanja radionice, po principu step by step, gradićemo predloge tura za lokalne sredine iz kojih učesnici dolaze. Predloge tura ćemo promatrati kroz tri osnovne celine i pokušati da damo odgovore na pa potpitanja u okviru njih:
1. sadržaj ture – koja je tema ture? Da li se i na koji način tura uklapa u korpus vrednosti evropskog kulturnog prostora (european added value)? Kako mapiramo tačke, ljude, sećanja, događaje, objekte itd.
2. interpretacija – kako pričamo našu priču? Kako tačke povezujemo u koherentnu priču? Koje medije koristimo da ilustrujemo tačke i njihove priče? Koja su nam novomedijska rešenja dostupna, a koja adekvanta za turu (digitalno/analogni storytelling)? Kako aktivirati učesnike šetnje? Šta će učesnici šetnje novo naučiti?
3. tehničke karakterstike dobre šetnje – broj ljudi, trajanje šetnje, plan kretanja kroz grad, tehničko-tehološki zahtevi itd.

Koja znanja i veštine učesnici stiču?
Kreiranje šetačke ture, digitalni/ analogni storytelling, animacija lokalne kulturne baštine.

Kako se prijaviti za učešće?
Svi zainteresovаni za učešće je potrebno da pripreme skicu jedne ture koja treba da sadrži:
– predlog naziva ture;
– kratak opis u nekoliko rečenica;
– predlog do 5 tačaka i opis svake tačke u nekoliko rečenica (bez putanje kretanja);
– svaki par treba da ima jedan laptop;
Prijave se u parovima šalju na elektronsku adresu: setacke.ture@gmail.com, do nedelje, 19. maja 2019. godine.

Ko vodi radionicu?
Radionicu vodi Andrija Stojanović, rođen u Beogradu 1984. godine. Menadžer i producent pozorišta, radija i kulture, diplomirao na Fakultetu dramskih umetnost u Beogradu, takođe apsolvent na Fakultetu za Informatički menadžment na Univerzitetu Singidunum. Profesionalno iskustvo stekao kroz rad na različitim projektima, manifestacijama i inistitucijama (Bitef, Belef, Zadužbina Ilije M. Kolaraca, Radost Evrope, Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, Dom kulture Studentski Grad), od 2011. godine osniva udruženje građana Tačka komunikacije i kroz njeno delovanje bavi se osmišljavanjem i produkcijom projekata iz oblasti kulturnog nasleđa, društvene istorije i novih medija.