Radionica za zaposlene u ustanovama i organizacijama u kulturi: brainstorming novih saradnji na lokalu

Radionica za zaposlene u ustanovama i organizacijama u kulturi: brainstorming novih saradnji na lokalu

12/04/2019

Kome je namenjena?
Radionica je namenjena predstavnicima ustanova i organizacija u kulturi, urednicima programa, kustosima, edukatorima i drugim profesionalcima koji su zainteresovani za osmišljavanje novih modela saradnje na lokalnom nivou.

Koja znanja i veštine učesnici stiču?
Svi zainteresovani za učešće u radionici, potrebno je da prilikom prijave definišu najvažnije snage i resurse svoje organizacije ili programa, ali i šta im nedostaje (šta bismo u partnerstvu ponudili, a šta bismo hteli da steknemo kroz saradnju s drugom organizacijom, npr. imamo jaku kolekciju, ali nemamo mladu publiku. Imamo međunarodne kontakte, ali malo finansijskih sredstava).

Na osnovu odgovora formiraju se grupe u okviru kojih će se kroz brainstorming dolaziti do novih modela saradnje na lokalu, kao i na evropskom nivou.

Cilj radionice je da profesionalci koji rade u ustanovama i organizacijama u kulturi Novog Sada i gradova iz okoline dođu do ideja i dogovora u vezi s povezivanjem i zajedničkim aktivnostima u domenu:
– realizacije programa
– rada na razvoju publike
– rada na razvoju turističke ponude

Kako se prijaviti za učešće?
Svi zainteresovni za učešće je potrebno da pošalju prijavu koja sadrži ime i prezime učesnika, naziv ustanove/organizacije koju predstavlja. Prijave se šalju na elektronsku adresu kreativna.evropa.radionice@gmail.com. Rok za prijavu je nedelja, 12. maj u ponoć. Odabrani učesnici biće obavešteni o detaljima učešća putem mejla najkasnije do ponedeljka 13. maja.

Ko vodi radionicu?
Radionicu će voditi Nina Mihaljinac, menadžerka projekata Kultura deska Srbija i docentkinja na predmetu Menadžment u kulturi i kulturna politika na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i Milan Đorđević, menadžer projekata Kultura deska Srbija.