Pilot poziv za mobilnost u vizuelnim i izvođačkim umetnostima u zemljama Kreativne Evrope

Pilot poziv za mobilnost u vizuelnim i izvođačkim umetnostima u zemljama Kreativne Evrope

17/04/2019

i-Portunus je pilot projekat koji će testirati različite pristupe u pružanju podrške kratkoročnoj mobilnosti umetnika i profesionalaca u kulturi među evropskim zemaljama.

Evropska komisija razmatra pokretanje velike inicijative koja bi pomogla pojedincima, umetnicima i profesionalcima u kulturi, da iskoriste fleksibilne i kratkoročne mogućnosti koje su orijentisane ka rezultatima: da se kreću po evropskim zemaljama, razvijaju publiku i saradnju, pronalaze novu inspiraciju i mogućnosti, i u potpunosti iskoristite, i doprinesu, raznolikim kulturnim ekosistemima Evrope.

Između aprila i septembra 2019. godine, konzorcijum koji je zadužen za testiranje ove novog konkursa raspisaće tri poziva, oceniti pristigle predloge i podržati mobilnost odabranih umetnika i profesionalaca u kulturi (vizualne umetnosti i izvođačke umetnosti – pozorište/ umetnička igra).

Rok za konkursianje je 15. maj.

Više detalja možete naći ovde.