Radionica: Umetnost za sve ili kako uključiti lica lišena slobode i maloletne prestupnike u programe u kulturi

Radionica: Umetnost za sve ili kako uključiti lica lišena slobode i maloletne prestupnike u programe u kulturi

24/04/2019

Istorijski arhiv Novog Sada, 17. maj u 16h

Koje je namenjena?
Ova radionica je namenjena profesionalcima iz ustanova kulture, kao i umetnicima i aktivistima iz nevaldinog sektora koji do sada retko ili nikad nisu imali prilike da lica lišena slobode i/maloletne prestupnike uključe u svoje postojeće programe ili kreiraju neke nove programe samo za njih.

Koja znanja i veštine učesnici stiču?
Učesnici će na radionici imati prilike da se upoznaju sa bogatom praksom ApsArt Centra za pozorišna istraživanja, ali i da kroz radioničarski pristup otvore mogućnosti za kreiranje ovakvih programa u okviru svojih institucija ili organizacija.

Zajedno ćemo razmenjivati ideje, osmišljavati, povezivati, predočavati izazove i probati da na kraju radionice izađemo sa nekoliko konkretnih predloga i ohrabreni za buduću realizaciju.

Trajanje radionice 3 časa.

Kako se prijaviti za učešće?
Potrebno je poslati prijavu koja sadrži ime i prezime učesnika, kao i naziv ustanove/organizacije koju predstavlja, na elektronsku adresu reg.kreativnaevropa@gmail.com. Rok za prijavu je nedelja, 12. maj u ponoć 2019. god. Odabrani učesnici biće obavešteni o detaljima učešća putem mejla najkasnije do ponedeljka 13. maja.

Ko vodi radionicu?
Radionicu vodi Aleksandra Jelić pozorišna i filmska rediteljka i izvršna direktorka ApsArt Centra za pozorišna istraživanja (www.apsart.org).