Radionica: Misli kritički o medijima i prepoznaj lažne vesti

Radionica: Misli kritički o medijima i prepoznaj lažne vesti

25/04/2019

Istorijski arhiv Novog Sada, 16. maj u 16h

Kome je namenjena?
Mladima od 18 do 25 godina koji se pasionirano se bave ili interesuju za medije i nove tehnologije (novinarstvo i kritika, onlajn platforme, digitalni alati, teorija medija…). Radionica je deo peer-to-peer treninga za mlade o medijima i novim tehnologijama.

Koja znanja i veštine učesnici stiču?
Osnovna ideja radionice je da se podstakne kritičko promišljanje o medijskim fenomenima i medijskim porukama. Učesnici radionice razumeće fenomen lažnih vesti i kontekst u kojem nastaju dezinformacije, kao i načine na kojim se informacijama manipuliše. Takođe, učesnici biće osposobljeni da, koristeći dostupne alate na Internetu, proveravaju medijske sadržaje.

Kako se prijaviti za učešće?
Na adresu valentina@novinarska-skola.org.rs pošalji nam prijavu koja sadrži ime i prezime učesnika i kontakt, i to do 10. maja 2019. Pored toga, zainteresovani učesnici bi trebalo da pošalju kratku biografiju u nekoliko rečenica, kako bi radioničari kreirali sadržaj radionice u skladu sa postojećim kompetencijama i znanjem učesnika. Obaveštenje o prihvaćenim prijavama će stići do utorka, 14. maja!

Ko vodi radionicu?
Valentina Sigeti (1994) radi u Novosadskoj novinarskoj školi kao koordinatorka projekata. Diplomirala je novinarstvo na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2017. godine i iste upisala master studije Komunikologije. U NNŠ-u radi na projektima medijske pismenosti i analize diskursa medija. Posebno se bavi temama medijske reprezentacije, uticaja medija, stereotipa i predrasuda u medijima i štetnog sadržaja.

Milovan Nikolić (1996) radi u Novosadskoj novinarskoj školi na projektima medijske produkcije i na portalu koji svakodevno dekonstruiše lažne vesti u medijima u Srbiji, Fake News Tragač. Apsolvent je novinarstva na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Posebno je zainteresovan za teme građanskog i MOJO novinarstva, kao i za foto i video forenziku.

Novosadska novinarska škola (NNŠ) je organizacija civilnog društva koja se bavi razvojem i profesionalizacijom medijske sfere u Srbiji i regionu, poštuje vrednosti istine, znanja i kritičkog pristupa u višejezičnom, višekulturnom i višenacionalnom okruženju i neguje odmeren i tolerantan dijalog. Projektne aktivnosti organizacije usmerene su na: podizanje profesionalnih kapaciteta u medijskom sektoru, monitoring i analizu medijskih sadržaja, edukovanje različitih ciljnih grupa o medijskoj pismenosti kao i javno zagovaranje koje doprinosi demokratizaciji i razvoju građanskog društva i promociji evropskih vrednosti. NNŠ je osnivač sajtova medijskapismenost.org.rs i fakenews.rs na kojima se objavljuju edukativni tekstovi o medijima i medijskoj pismenosti, kao i dekonstruisane lažne vesti u medijima u Srbiji.