Digitalno povezivanje kulturnih i audiovizuelnih delatnosti

Digitalno povezivanje kulturnih i audiovizuelnih delatnosti

30/04/2019

U cilju davanja podsticaja razvoju politika, inovacija, kreativnosti, razvoja publike i novih modela poslovanja i upravljanja, kroz podržavanje projekata transnacionalne saradnje, ovaj međusektorski poziv programa Kreativna Evropa će pružiti podršku testiranju novih poslovnih pristupa finansiranju, distribuciji i monetizaciji stvaranja u kulturi.

Podrška je namenjena projektima koji:

a) nude nove modele stvaranja ukrštanjem različitih kulturnih i kreativnih oblasti (uključujući audiovizuelne delatnosti), kroz upotrebu inovativnih tehnologija i virtuelne stvarnosti;

ili

b) podstiču osmišljavanje inovativnih međusektorskih pristupa i alata kako bi se olakšala distribucija, promocija i/ili monetizacija kulture, kreativnosti i kulturne baštine. Projektom bi trebalo planirati diseminaciju rezultata preduzetih akcija kod zainteresovanih strana i donosioca odluka, i to kroz organizaciju javne radionice i procene uticaja aktivnosti.

Prihvatljivi projekti:

Projekti bi trebalo da uključuju inovativne aspekte audiovizuelne delatnosti i digitalnih tehnologija koji će biti implementirani u najmanje jednoj od sledećih oblasti: muzeji, uživo izvođenja ili kulturno nasleđe. Partnerstvo zahteva najmanje tri partnera registrovana u tri različite zemlje koje učestvuju u programu Kreativna Evropa.

Minimalni iznos donacije koji se očekuje po projektu je 150.000 evra, što predstavlja maksimalno 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Projekti koji potražuju manje od 150.000 eura se neće smatrati prihvatljivim. Projekat može otpočeti 01.01.2020. godine, i završiti se 30.06.2021. god. (18 meseci).

Rok za konkurisanje:

Predlozi projekata se mogu podneti najkasnije do 20.06.2019. u 12.00h (podnevno vreme u Briselu) putem onlajn prijavnog obrazca (e-Form). Više detalja možete naći ovde.