Kako plasirati knjige na velika, inostrana tržišta?

Kako plasirati knjige na velika, inostrana tržišta?

16/05/2019

Povodom trenutno otvorenog konkursa za prevode književnih dela, a u cilju uspešnog osmišljavanja projekata prevoda sa srpskog na druge evropske jezike, Desk Kreativna Evropa Srbija i EU info centar organizuju okrugli sto na temu „Kako plasirati knjige na velika, inostrana tržišta?“.

Osnovni cilj konkursa je unapređenje cirkulacije savremene evropske književnosti unutar evropskog kulturnog prostora, gde je uobičajeni i još uvek najefikasniji način da se to ostvari upravo kroz sticanje podrške za prevod, promociju i distribuciju dela inostranih autora na domaćem tržištu – gde izdavači imaju dobre kontakte i potrebno iskustvo.

Međutim, fokus konkursa se u poslednjim godinama sve više usmerava ka podršci prevoda s „malih“ na „velike“ evropske jezike, i stoga se izdavačke kuće u Srbiji ohrabruju da konkurišu za prevod i plasman knjiga domaćih autora izvan granica zemlje. To podrazumeva planiranje prekogranične distribucije i promocije knjiga, što neretko predstavlja zahtevan poduhvat prodora na (velika) inostrana tržišta knjige.

U želji da pokrenemo zajednički razgovor o mogućnostima i izazovima takvih projekata i nameri da dobijemo jasne preporuke i smernice, pozivamo sve zainteresovane da učestvuju u događaju koji će biti održan u sredu, 22. maja u 15.30 časova u prostoru EU info centra u Beogradu (Kralja Milana 7).

O temi će govoriti Mladen Vesković, samostalni savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja koji je angažovan na poslovima su-finansiranja i podrške prevoda i plasmana domaće književnosti u Evropi i svetu, Gojko Božović, odgovorni urednik i direktor Izdavačke kuće Arhipelag i Aleksandar Drakulić, rukovodilac preduzeća MC Most u okviru kojeg radi Knjizara.com – prva i najveća srpska internet knjižara..

Razgovor će moderirati Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija.

Za učešće se možete prijaviti do utorka, 21. maja, slanjem prijave na elektronsku adresu: kreativnaevropa@gmail.com.