Monthly Archives: June 2019

Pilot poziv Zaštita jevrejskih groblja u Evropi

28/06/2019

Na osnovu Godišnjeg programa rada za implementaciju pilot projekata i pripremnih aktivnosti u oblasti obrazovanja, omladine, sporta i kulture, Evropska komisija raspisuje pilot poziv Zaštita jevrejskih groblja u Evropi: Nastavak procesa mapiranja, uključivanje zainteresovanih strana i podizanje svesti.

Nastavljajući se na prethodni pilot poziv Mapiranje јevrejskih groblja Evrope, aktuelni poziv ima za cilj:

• proširenje mapiranja kako bi se obuhvatila dodatna mesta jevrejskih groblja širom Evrope;

• identifikovanje specifičnih mogućnosti za bolju interakciju različitih strana koje su zainteresovane za očuvanje jevrejskih grobnica;

• podizanje svesti o značaju jevrejskog kulturnog nasleđa i kulturne raznolikosti Evrope kroz istoriju i korišćenje jevrejskih grobnica u prikazivanju različitosti u obrazovnim merama.

Konkursni poziv je otvoren za konzorcijume partnera (najmanje dve organizacije). Ova inicijativa će dodatno doprineti ciljevima postavljenim u Evropskoj godini kulturnog nasleđa 2018. i Evropskom okviru za akciju o kulturnom nasleđu, kroz širenje i podizanje svesti o evropskoj vrednosti nasleđa i kulturne raznolikosti Evrope.

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava koji proizilazi iz ovog poziva za podnošenje predloga će biti dodeljen jednom projektu. Ukupni budžet za sufinansiranje projekta procenjuje se na 1.050.000 evra. Očekuje se da će akcija početi u decembru 2019. godine, s ukupnim trajanjem 18 meseci.

Vodič za konkurisanje i ostalu dokumentaciju možete preuzeti na sajtu Evropske komisije.


Kalson (Bauk)

18/06/2019

Jedan od bitnijih electro producenata u poslednje 2 dekade čija se muzika može kupiti u mnogim prodavnicama ploča širom sveta. Producira i pušta elektronsku muziku bez stilskih i žanrovskih ograničenja sa akcentom na sintezi i dizajnu zvuka.

Kao DJ aktivan je više od 10 godina, delio dekove sa umetnicima kao što su Anthony Rother, Egyptian Lover, Bass Junkie, Dagobert, Diplomat, Steve Bug, Luke Eargoggle, Sneak Thief, Faze Action…

Potpisnik je nekoliko evropskih etiketa poput Das Drehmoment, Electro Avenue, Street Sounds, a nakon prošlogodišnjeg otvaranja kompilacije ex-yu electro umetnika “Elektroliza”, vratio se matičnoj etiketi Dominance Electricity iz Nemačke sa trakom na kompilaciji “Global Surveyor”. Za Dominance sprema i nov EP sa radnim nazivom “Solarni Sistem” koji će izaći do kraja 2019.

Organizovao je mnoge muzičke događaje i festivale u Nišu i Srbiji i bio producent na raznim projektima niških umetnika.


Lüle/ Kompleks

18/06/2019

Lüle postoji na beogradskoj klupskoj sceni od davne 1999. kao DJ, producent, live act, one man show, dvojac i radio voditelj.
Trenutno radi kao brži deo autentičnog dvojca Kompleks koji postoji od 2007. Dok drugu polovinu čini Nebojša (Schwabe). Zajedno su poznati kako po editima, tako i po lajv nastupima. Do sada su izdali 4 ploče i veliki broj digitalnih izdanja. Najponosniji su na ploču sa Theo Parrish-om. Zajedno sa Kompleksom (a i bez) nastupao je i u Beogradu, i u celoj Srbiji i u inostranstvu: Rusija, Hrvatska, Grčka, Turska, Slovenija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina itd.

Jedan od prvih rezidenata najboljeg andergraund mesta domaće kubske scene, broda 20/44, tradicionalno je i rezident rodjendanskih žurki kluba Šećer kao i Šećera uopšte.

Najveći deo svoj slobodnog vremena provodi u studiju gde vežba, probira muziku, stvara…
Najviše voli ploče, ali radi i sa CD-ova, Serata i Abletona. Mrzi Traktor i sink dugme.

http://www.mixcloud.com/gajicbojan/


Vokalnokustoski sindrom

18/06/2019

VKS je post-kustoska formacija koju čine Senka Latinović i Vladimir Bjeličić. Baziran na strategiji aktivne kritike, VKS za cilj ima problematizovanje kustoske prakse, odnosno njenih klasnih, rodnih, etičkih i estetičkih odrednica, kako u odnosu na lokalni kontekst, tako i globalni. Fenomen profesionalne (ne)održivosti, odnosno nemogućnost uspostavljanja simboličkog i realnog kapitala u sistemu umetnosti tranzicionog društva, polazna je premisa rada VKS-a. Koristeći se performativnim metodama aproprijacije, manipulacije i humora, duo se ostvaruje kao virtuelni entitet ili hibrid, zastupajući različite modele društvenog ponašanja koji se naizmenično rotiraju reflektujući šizofrenost svakodnevice.

U okviru Foruma Kreativna Evropa 2019 u Nišu, VKS je izveo rad “Vi to umete i možete da ostvarite / You are capable of doing it and you can achieve it” u Narodnom pozorištu u Nišu. Participativna vođena tura je pružila uvid u rad fondacije Vizija Kulturne Sadnje potencijalnim saradnicima odnosno kreativnim pojedinkama, pojedincima i pripadnicima neformalnih umetničkih organizacija/grupa, te ih osnažiti da i oni postanu uspešni lideri na polju inovacija u okvirima međunarodne kulturne saradnje i interkulturalnog dijaloga. Naime, učesnici su imali jednistvenu priliku da: steknu uvidu u donatorsku aktivnost jedne od najreprezentativnijih fondacija poznate po nebrojeno investicija u domenu kulture i umetnosti; učestvuju u treningu za pisanje uspešne aplikacije za budžetiranje projekata za 2020. godinu; razumeju modele organizovanja, logiku tima i ostalih alatki potrebnih za uspešnu kulturnu saradnju.


Vesti

Pilot poziv za kulturne i kreativne industrije

17/06/2019

Poziv za kulturne i kreativne industrije je prvi put raspisan prošle godine, a trenutno je otvorena druga faza poziva koji ima za fokus dve oblasti – učenje i inovacije.

Jedan od segmenata Evropskog plana za kulturno nasleđe, koji je Evropska komisija pokrenula kako bi se nastavio razvoj ideja evropske godine nakon 2018. godine, odnosi se na jačanje veština u profesijama u domenu kulturnog nasleđa. Ovim konkursom se upravo podržava početni i kontinuirani razvoj kvalifikovanih stručnjaka, unapređenje upravljanja i razmena znanja u oblasti kulturnog nasleđa, povezujući ih istovremeno sa kulturnim i kreativnim industrijama i regionalnim politikama.

Glavna namera je da se istraže aktivnosti koje imaju za cilj premošćavanje jaza između obrazovanja o kulturnom nasleđu i razvoja veština s jedne strane i, s druge strane tržišta rada, te naročito potaknuti povezivanje s kreativnim industrijama i trećim mestima poput kreativnih centara, mejkers prostora, fablabs, kulturnih centara i dr.

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava biće dodeljen jednom projektu. Projekat bi trebalo da otpočne početkom 2020. godine, a maksimalno trajanje projekta je 28 meseci. Rok za konkurisanje je 12. avgust 2019. god.
Više informacija o pozivu možete naći ovde.


Vesti

Desk na We Inspire You! turi

15/06/2019

U organizaciji Centra za promociju nauke, od 12. do 15. juna, 35 profesionalaca u domenu nauke, obrazovanja, umetnosti i medija, među kojima je bio i predstavnik Deska Kreativna Evropa Srbija, učestvovali su u turi We Inspire You!.

Tura je obuhvatila posetu Lincu i Ljubljani, a okupila je profesionalce u domenu nauke, obrazovanja, umetnosti i medija, donosioce odluka i ključne aktere dijaloga između nauke i društva. Cilj je bio da se predstave i analiziraju modeli profesionalnog delovanja savremenih i inovativnih institucija, baziranih na spoju nauke, novih tehnologija i umetnosti, kao neophodnih činilaca za suštinsko uspostavljanje naučne kulture i pismenosti, kritičkog razmišljanja i javnog angažmana.

Program je obuhvatio obilazak Ars elektronike u Lincu, jedne je od najprestižnijih svetskih institucija koje se bave spojem umetnosti, nauke i novih tehnologija. Pored posete upravo unapređenom centru Ars Elektronika i novoj stalnoj postavci, organizovan je i obilazak FutureLab-a, kao istraživačko-razvojnog centra Ars elektronike. Održani su i razgovori s rukovodiocima i predstavnicima grada Linca, kako bi se predstavio edukativni, ekonomski i kulturni značaj ovakve institucije za lokalnu zajednicu i Austriju u celini.

U Ljubljani je organizovana poseta Galeriji Kapelica, jedna je od pionirskih organizacija koje razvijaju umetničke programe i radove na preseku umetnosti i nauke. Ovaj avangardni koncept i prostor predstavlja platformu za interakciju između umetnika, eksperata i publike, koji zajedno istražuju i razvijaju nove paradigme umetnosti. Takođe, učesnici ture su posetili i Kuću eksperimenata (Hiša eksperimentov), instituciju srodnu Centru za promociju nauke kada su u pitanju obrazovni programi i naučni sadržaji namenjeni pre svega deci i mladima. Ovaj kompaktni naučni centar teži razvoju radoznalosti i kreativnosti, i podsticanju kritičkog razmišljanja kroz otvoreni dijalog, istraživanje i otkrivanje.

Program se realizuje u okviru projekta ”Evropska laboratorija veštačke inteligencije” (European ARTificial Intelligence Lab – AI Lab), finansiranog kroz program Kreativna Evropa Evropske komisije. Projekat AI Lab okuplja 13 evropskih organizacija koje povezuju nauku i umetnost, kako bi se kroz zajedničko delovanje i interdisciplinarnu saradnju, bolje razumeli koncepti budućnosti koji će svakako biti obeleženi veštačkom inteligencijom kao ključnom tehnologijom i najvećim društvenim izazovom pred nama.

Kroz projekat će se realizovati više od 200 raznovrsnih aktivnosti, uključujući otvorene pozive za umetničke rezidencije, tj. istraživačke boravke umetnika u prestižnim naučnim institucijama širom sveta, produkcije originalnih radova, izložbe, edukativne radionice, konferencije, razgovore i drugo. Svi partneri samostalno razvijaju programe pa će se pod zajedničkom kapom realizovati sasvim originalni, jedinstveni događaji širom Evrope. U okviru projekta AI Lab, prva programska aktivnost Centra planirana je za novembar i decembar ove godine pod nazivom art+neuroscience.


Najnovija vest

Javni poziv za učešće u seminaru „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“

12/06/2019

Kultura desk Srbija u saradnji sa Centrom za kulturu „Vuk Karadžić“ Loznica organizuje seminar „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“ od 5. do 8. avgusta 2019. godine. Seminar će biti održan u znamenitom mestu Tršić.

Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa, nezavisno od toga da li su učestvovali u projektima međunarodne saradnje ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti.

Teme kojima će se seminar baviti su savremene prakse i koncepti u međunarodnoj kulturnoj saradnji, kulturnoj baštini i savremenoj umetnosti; menadžment međunarodnih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa.

Pored predstavnika Deska Kreativna Evropa Srbija, predavači na seminaru su Nela Tonković, direktorka Narodnog muzeja Šabac i Marina Matović, stručna saradnica za administriranje međunarodnih projekata u Centru za promociju nauke.

Potrebno je imati u vidu da na ovom seminaru pripremamo projekte ustanova i organizacija koje će konkurisati za podršku programa Kreativna Evropa, kako ove godine tako i narednih godina, te se ne očekuje da će učesnici seminara konkurisati u ovoj godini.

Cilj seminara

Cilj seminara je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polju kulture. Pored toga, seminar se organizuje radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.

Kriterijumi

Osnovni kriterijumi selekcije učesnika seminara su kvalitet predloga projekta i potencijalnih partnerstava. Kvalitet predloga projekata meri se u odnosu na: usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa, inovativnost i stručnu utemeljenost koncepta.

Uslovi javnog poziva

1. Broj mesta je ograničen;
2. Za učešće u seminaru mogu se prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove/ organizacije;
3. Kultura desk Srbija i Centar za kulturu „Vuk Karadžić“Loznica pokrivaju troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju svoje putne troškove.

Podnošenje prijave

Formular za prijavu možete preuzeti ovde.

Prijava na seminar treba da sadrži sledeće informacije (najviše do tri stranice):

– Kratak opis ustanove/ organizacije (misija, ciljevi, glavne aktivnosti);

– Naznaku o radnom mestu osobe (opis radnog mesta ili zaduženja) ili osoba koje se prijavljuju na učešće na seminaru;

– Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Kreativna Evropa ili smatra da predlog projekta ima potencijal za konkurisanje;

– Listu potencijalnih partnera na projektu;

Popunjenu potrebno je dostaviti na elektronsku adresu Kultura deska Srbija: kreativnaevropa@kultura.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu slati do 20. jula 2019. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.


Vesti

Pilot projekat – mobilnost kreatora

12/06/2019

U okviru inicijative za implementaciju pilot projekta „Prvi korak ka evropskom okviru za mobilnost kreatora“ godišnji program rada za 2019. godinu predviđa pokretanje poziva za projekte koji bi se bavili ovim specifičnim ciljem.

Opšti cilj ovog pilot konkursa je definisanje i testiranje politika i aktivnosti koje podržavaju mobilnost i razmenu iskustava u kulturnim i kreativnim industrijama, kreativnim čvorištima, prostorima za proizvodnju, laboratorijama za formalno i neformalno učenje i dr. Pilot projekat je zamišljen kao prvi korak ka razvoju evropskog okvira koji ima za cilj jačanje mobilnosti kreatora, kao i razmenu dobrih praksi.

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava u okviru ovog konkursnog poziva biće dodeljen jednom projektu. Projekat će biti finansiran u iznosu od 350 000 evra, s trajanjem od 18 meseci od početka 2020. Godine.

Rok za konkurisanje je 12. avgust 2019. god.

Više informacija možete naći ovde.


Vesti

Rezultati prvog i-Portunus poziva za mobilnost

08/06/2019

U aprilu je pokrenut prvi i-Portunus konkurs za podršku mobilnosti umetnika i profesionalaca u kulturi koji deluju u oblasti vizuelnih i izvođačkih umetnosti. Na poziv je pristiglo preko 1200 urednih predloga projekata. Svaku od aplikacija evaluiralo je po dvoje nezavisnih evaluatora koji su specijalizovani za datu oblast. Ukupno je podržano 122 umetnika/ profesionalaca u kulturi s ukupnim iznosom od 252.300,00 evra.

Podršku je dobilo i četiri umetnika iz Srbije: Aleksandar Crnogorac, Benedikt Higl (Benedikt Heigle), Gordana Žikić i Jasna Jovićević.

U okviru prvog poziva, finansijska podrška je dodeljena 31% projekata u oblasti vizuelnih umetnosti i 69% projekata izvođačkih umetnosti, gde je 36% muškaraca, 63% žena i 1% ostalih iz južne Evrope (39%), Severna Evrope (33%) ), Istočna i Jugoistočna Evrope (11%) i zemalja koje nisu članice EU (17%). Većina podržanih umetnika i profesionalaca u kulturi je starosti između 25 i 34 godina, zatim između 35 i 44 godine, kao i jedna odabrana osoba između 18 i 24 godine i 2 odabrana kandidata su starosti između 65 i 74 godine. U prijavama na prvi poziv zastupljene su sve oblasti vizuelnih umetnosti i scenskog stvaralaštva, osim mode i opere.

Najzastupljeniji ciljevi bili su orijentisani ka rezidenciji (39%) i međunarodnoj saradnji (35%), zatim profesionalnom razvoju (12%), kulturnoj promeni (8%) i prezentaciji (7%).

Najpopularnije zemlje destinacije za projekte mobilnosti bile su Italija (16%), Nemačka (13%), Belgija (10%), Srbija (9%), Francuska (7%) i Ukrajina (6%). Ostale zemlje destinacije su Albanija, Armenija, Austrija, Bugarska, Hrvatska, Danska, Estonija, Finska, Gruzija, Grčka, Mađarska, Island, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija , Švedska i Tunis. Zemlje odredišta koje nisu bile zastupljene su Bosna i Hercegovina, Kipar, Češka Republika, Irska, Malta, Moldavija, Severna Makedonija i Velika Britanija.

Statistički izveštaj o konačnom izboru prvog i-Portunus poziva pokazuje da se 54,9% odabranih aplikanata prijavilo za kategoriju 15 – 29 dana, 24,6% za kategoriju 30 – 59 dana, 10,07% za kategoriju 60 – 84 dana i 9,8% za 85 dana.

Detaljnu statistiku i rezultate prvog poziva možete pogledati ovde.


Vesti

CREATOUR Portugal: Kreativni turizam kao katalizator veze kulture i turizma

03/06/2019

Predstavljanje projekta Creatour, u organizaciji Deska Kreativna Evropa Srbija – potprogram Kultura i UNESKO katedre za kulturnu politiku i menadžment. Predavanje Nensi Daksburi, istraživača na projektu, održaće se 4. juna u 18h u Novoj Iskri (Gavrila Principa 43) u Beogradu.

Povezujući kulturu, nasleđe, turizam i lokalni razvoj, CREATOUR je trogodišnji istraživački projekat koji ispituje razvoj kreativnog turizma u malim gradovima i ruralnim područjima širom Portugala,
koristeći se “bottom-up” pristupom, idejama i eksperimentima, kao i znanjem prikupljenim kroz umrežavanje.

Projekat sadrži pet istraživačkih centara i četrdeset pilot projekata koji su samostalno osmišljeni, implementirani i vođeni kroz četiri regiona. Uzimajući u obzir ograničeno znanje o modelima kreativnog turizma u malim zajednicama i ruralnim krajevima, ovi pilot projekti su i istraživačke stanice koje ispituju mogućnosti razvoja, pristupa i izazova kreativnog turizma. Predavanje predstavlja pregled implementiranih projekata i tom prilikom naučenih lekcija.

Predavanje je na engleskom jeziku.

Ulaz je slobodan.

http://creatour.pt/en/


Vesti

Drugi I-Portunus poziv za mobilnost

03/06/2019

Drugi I-Portunus poziv za mobilnost umetnika i profesionalaca u kulturi koji rade u polju vizuelnih i izvođačkih umetnosti je otvoren i traje do 24. juna.

I-Portunus je nova inicijativa Evropske komisije u pogledu testiranja modela podrške razvoja mobilnosti u kulturi širom Evrope. Tokom 2019. godine očekuje se tri poziva, a od 2021. godine konkurs će biti stalna komponenta programa Kreativna Evropa.

Uslovi za konkurisanje su jednostavni, a konkurs je otvoren za konkursne aplikacije fizičkih lica. Više informacija o potrebnoj dokumentaciji možete naći na sajtu I-Portunus. Rok za konkurisanje je 24. jun u 14h.

Imajte u vidu da se uz pomoć I-Portunus grantova može putovati po svim zemljama koje učestvuju u programu Kreativna Evropa. Celu listu zemalja možete naći ovde.

Ukoliko ste u potrazi za rezidencijalnim programima i sličnim prilikama za razvoj umetničkih, kustoskih ili istraživačkih projekata i saradnji, savetujemo vam da pogledate pozive na postojećim platformama, poput: On The Move, ResArtis, TransArtist, Touring Artists, North Africa Cultural Mobility Map, Call for Curators, Fully Funded Residencies, Rivet.es, World Art Foundations, Residences and Workspaces Guide, Berlin Sessions, Panic


Vesti

Resurs kafe u Zaječaru: program Kreativna Evropa

03/06/2019

OPENS 2019- Omladinska prestonica Evrope Novi Sad i Timočki omladinski centar organizuju resurs kafe o programu Kreativna Evropa u Zaječaru, 11. juna u 18č.

Program Kreativna Evropa podržava ostvarivanje evropske saradnje, inicijative prevođenja i promocije književnih dela evropskih autora u Evropskoj uniji i šire, osnivanje mreža koje omogućavaju konkurentnost i međunarodnu delatnost kulturnog i kreativnog sektora, kao i osnivanje platformi za promociju mladih talenata, njihovih dela i projekata.

U okviru događaja, Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija govoriće o konkursu za evropske saradnje i konkursu za mobilnost umetnika i profesionalaca u kulturi koji su prilika za finansiranje partnerskih i pojedinačnih projekata mladih i organizacija za mlade.

Desk Kreativna Evropa Srbija je implementaciono telo programa Kreativna Evropa, oformljeno u okviru Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Deska pruža podršku ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva u Republici Srbiji koje žele da obezbede učešće u programu Kreativna Evropa.

Novi Sad je u 2019. godini poneo titulu Omladinske prestonice Evrope, a OPENS kao savez udruženja koje sprovodi aktivnosti u okviru ove inicijative, tokom cele godine organizuje aktivnosti koje podstiču aktivno učešće mladih u društvu.


Archives