CREATOUR Portugal: Kreativni turizam kao katalizator veze kulture i turizma

CREATOUR Portugal: Kreativni turizam kao katalizator veze kulture i turizma

03/06/2019

Predstavljanje projekta Creatour, u organizaciji Deska Kreativna Evropa Srbija – potprogram Kultura i UNESKO katedre za kulturnu politiku i menadžment. Predavanje Nensi Daksburi, istraživača na projektu, održaće se 4. juna u 18h u Novoj Iskri (Gavrila Principa 43) u Beogradu.

Povezujući kulturu, nasleđe, turizam i lokalni razvoj, CREATOUR je trogodišnji istraživački projekat koji ispituje razvoj kreativnog turizma u malim gradovima i ruralnim područjima širom Portugala,
koristeći se “bottom-up” pristupom, idejama i eksperimentima, kao i znanjem prikupljenim kroz umrežavanje.

Projekat sadrži pet istraživačkih centara i četrdeset pilot projekata koji su samostalno osmišljeni, implementirani i vođeni kroz četiri regiona. Uzimajući u obzir ograničeno znanje o modelima kreativnog turizma u malim zajednicama i ruralnim krajevima, ovi pilot projekti su i istraživačke stanice koje ispituju mogućnosti razvoja, pristupa i izazova kreativnog turizma. Predavanje predstavlja pregled implementiranih projekata i tom prilikom naučenih lekcija.

Predavanje je na engleskom jeziku.

Ulaz je slobodan.

http://creatour.pt/en/