Pilot projekat – mobilnost kreatora

Pilot projekat – mobilnost kreatora

12/06/2019

U okviru inicijative za implementaciju pilot projekta „Prvi korak ka evropskom okviru za mobilnost kreatora“ godišnji program rada za 2019. godinu predviđa pokretanje poziva za projekte koji bi se bavili ovim specifičnim ciljem.

Opšti cilj ovog pilot konkursa je definisanje i testiranje politika i aktivnosti koje podržavaju mobilnost i razmenu iskustava u kulturnim i kreativnim industrijama, kreativnim čvorištima, prostorima za proizvodnju, laboratorijama za formalno i neformalno učenje i dr. Pilot projekat je zamišljen kao prvi korak ka razvoju evropskog okvira koji ima za cilj jačanje mobilnosti kreatora, kao i razmenu dobrih praksi.

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava u okviru ovog konkursnog poziva biće dodeljen jednom projektu. Projekat će biti finansiran u iznosu od 350 000 evra, s trajanjem od 18 meseci od početka 2020. Godine.

Rok za konkurisanje je 12. avgust 2019. god.

Više informacija možete naći ovde.