Desk na We Inspire You! turi

Desk na We Inspire You! turi

15/06/2019

U organizaciji Centra za promociju nauke, od 12. do 15. juna, 35 profesionalaca u domenu nauke, obrazovanja, umetnosti i medija, među kojima je bio i predstavnik Deska Kreativna Evropa Srbija, učestvovali su u turi We Inspire You!.

Tura je obuhvatila posetu Lincu i Ljubljani, a okupila je profesionalce u domenu nauke, obrazovanja, umetnosti i medija, donosioce odluka i ključne aktere dijaloga između nauke i društva. Cilj je bio da se predstave i analiziraju modeli profesionalnog delovanja savremenih i inovativnih institucija, baziranih na spoju nauke, novih tehnologija i umetnosti, kao neophodnih činilaca za suštinsko uspostavljanje naučne kulture i pismenosti, kritičkog razmišljanja i javnog angažmana.

Program je obuhvatio obilazak Ars elektronike u Lincu, jedne je od najprestižnijih svetskih institucija koje se bave spojem umetnosti, nauke i novih tehnologija. Pored posete upravo unapređenom centru Ars Elektronika i novoj stalnoj postavci, organizovan je i obilazak FutureLab-a, kao istraživačko-razvojnog centra Ars elektronike. Održani su i razgovori s rukovodiocima i predstavnicima grada Linca, kako bi se predstavio edukativni, ekonomski i kulturni značaj ovakve institucije za lokalnu zajednicu i Austriju u celini.

U Ljubljani je organizovana poseta Galeriji Kapelica, jedna je od pionirskih organizacija koje razvijaju umetničke programe i radove na preseku umetnosti i nauke. Ovaj avangardni koncept i prostor predstavlja platformu za interakciju između umetnika, eksperata i publike, koji zajedno istražuju i razvijaju nove paradigme umetnosti. Takođe, učesnici ture su posetili i Kuću eksperimenata (Hiša eksperimentov), instituciju srodnu Centru za promociju nauke kada su u pitanju obrazovni programi i naučni sadržaji namenjeni pre svega deci i mladima. Ovaj kompaktni naučni centar teži razvoju radoznalosti i kreativnosti, i podsticanju kritičkog razmišljanja kroz otvoreni dijalog, istraživanje i otkrivanje.

Program se realizuje u okviru projekta ”Evropska laboratorija veštačke inteligencije” (European ARTificial Intelligence Lab – AI Lab), finansiranog kroz program Kreativna Evropa Evropske komisije. Projekat AI Lab okuplja 13 evropskih organizacija koje povezuju nauku i umetnost, kako bi se kroz zajedničko delovanje i interdisciplinarnu saradnju, bolje razumeli koncepti budućnosti koji će svakako biti obeleženi veštačkom inteligencijom kao ključnom tehnologijom i najvećim društvenim izazovom pred nama.

Kroz projekat će se realizovati više od 200 raznovrsnih aktivnosti, uključujući otvorene pozive za umetničke rezidencije, tj. istraživačke boravke umetnika u prestižnim naučnim institucijama širom sveta, produkcije originalnih radova, izložbe, edukativne radionice, konferencije, razgovore i drugo. Svi partneri samostalno razvijaju programe pa će se pod zajedničkom kapom realizovati sasvim originalni, jedinstveni događaji širom Evrope. U okviru projekta AI Lab, prva programska aktivnost Centra planirana je za novembar i decembar ove godine pod nazivom art+neuroscience.