Vokalnokustoski sindrom

Vokalnokustoski sindrom

18/06/2019

VKS je post-kustoska formacija koju čine Senka Latinović i Vladimir Bjeličić. Baziran na strategiji aktivne kritike, VKS za cilj ima problematizovanje kustoske prakse, odnosno njenih klasnih, rodnih, etičkih i estetičkih odrednica, kako u odnosu na lokalni kontekst, tako i globalni. Fenomen profesionalne (ne)održivosti, odnosno nemogućnost uspostavljanja simboličkog i realnog kapitala u sistemu umetnosti tranzicionog društva, polazna je premisa rada VKS-a. Koristeći se performativnim metodama aproprijacije, manipulacije i humora, duo se ostvaruje kao virtuelni entitet ili hibrid, zastupajući različite modele društvenog ponašanja koji se naizmenično rotiraju reflektujući šizofrenost svakodnevice.

U okviru Foruma Kreativna Evropa 2019 u Nišu, VKS je izveo rad “Vi to umete i možete da ostvarite / You are capable of doing it and you can achieve it” u Narodnom pozorištu u Nišu. Participativna vođena tura je pružila uvid u rad fondacije Vizija Kulturne Sadnje potencijalnim saradnicima odnosno kreativnim pojedinkama, pojedincima i pripadnicima neformalnih umetničkih organizacija/grupa, te ih osnažiti da i oni postanu uspešni lideri na polju inovacija u okvirima međunarodne kulturne saradnje i interkulturalnog dijaloga. Naime, učesnici su imali jednistvenu priliku da: steknu uvidu u donatorsku aktivnost jedne od najreprezentativnijih fondacija poznate po nebrojeno investicija u domenu kulture i umetnosti; učestvuju u treningu za pisanje uspešne aplikacije za budžetiranje projekata za 2020. godinu; razumeju modele organizovanja, logiku tima i ostalih alatki potrebnih za uspešnu kulturnu saradnju.