Pilot poziv Zaštita jevrejskih groblja u Evropi

Pilot poziv Zaštita jevrejskih groblja u Evropi

28/06/2019

Na osnovu Godišnjeg programa rada za implementaciju pilot projekata i pripremnih aktivnosti u oblasti obrazovanja, omladine, sporta i kulture, Evropska komisija raspisuje pilot poziv Zaštita jevrejskih groblja u Evropi: Nastavak procesa mapiranja, uključivanje zainteresovanih strana i podizanje svesti.

Nastavljajući se na prethodni pilot poziv Mapiranje јevrejskih groblja Evrope, aktuelni poziv ima za cilj:

• proširenje mapiranja kako bi se obuhvatila dodatna mesta jevrejskih groblja širom Evrope;

• identifikovanje specifičnih mogućnosti za bolju interakciju različitih strana koje su zainteresovane za očuvanje jevrejskih grobnica;

• podizanje svesti o značaju jevrejskog kulturnog nasleđa i kulturne raznolikosti Evrope kroz istoriju i korišćenje jevrejskih grobnica u prikazivanju različitosti u obrazovnim merama.

Konkursni poziv je otvoren za konzorcijume partnera (najmanje dve organizacije). Ova inicijativa će dodatno doprineti ciljevima postavljenim u Evropskoj godini kulturnog nasleđa 2018. i Evropskom okviru za akciju o kulturnom nasleđu, kroz širenje i podizanje svesti o evropskoj vrednosti nasleđa i kulturne raznolikosti Evrope.

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava koji proizilazi iz ovog poziva za podnošenje predloga će biti dodeljen jednom projektu. Ukupni budžet za sufinansiranje projekta procenjuje se na 1.050.000 evra. Očekuje se da će akcija početi u decembru 2019. godine, s ukupnim trajanjem 18 meseci.

Vodič za konkurisanje i ostalu dokumentaciju možete preuzeti na sajtu Evropske komisije.