Monthly Archives: July 2019

Objavljena je lista učesnika seminara u Tršiću

25/07/2019

Predstavnici dvadeset tri ustanove i organizacije iz Srbije imaće priliku da učestvuju na seminaru “Program Kreativna Evropa – priprema projekata”, koji organizujemo u saradnji sa Centrom za kulturu „Vuk Karadžić“ u Tršiću, od 5. do 8. avgusta.

Među njima je sedam javnih ustanova: Međuopštinski istorijski arhiv Šabac, Narodno pozorište Niš, Visoka škola strukovnih studija Beogradska politehnika, Beograd, Istorijski arhiv Niš, Narodni muzej Užice, Biblioteka šabačka, Šabac i Dom kulture „Studentski grad“, Beograd; i dvanaest organizacija civilnog društva: Izdavačka kuća „Arete“, Beograd, Startap centar, Niš, MASCOM EC d.o.o., Beograd, Udruženje građana za zaštitu životne sredine,,Majdaneko“, Majdanpek, Udruženje građana „Ink Fest“, Novi Sad, Udruženje građana „Mladi ambasadori“, Niš, Stalna konferencija gradova i opština Srbije, Beograd, Nacionalni koordinacioni komitet Međunarodnog dana svetlosti Srbije, Beograd, Udruženje građana „ProArtOrg“, Beograd, Udruženje građana „Kruna“, Beograd, Omladinski centar „CK13“, Novi Sad, Udruženje građana “Budi aktivan 16”, Preševo, Udruženje građana “Centar 424”, Hartefakt fondacija, Udruženje „Arslokacija“, Beograd i dva nezavisna istraživača u oblasti arhitekture.

Ovde možete preuzeti program seminara i spisak učesnika.

Na otvoreni poziv za učešće u seminaru pristigla je 41 prijava. Zbog ograničenih vremenskih i smeštajnih kapaciteta nismo u prilici da prihvatimo sve prijave i zato pozivamo predstavnike ustanova i organizacija koje nisu među ovogodišnjim učesnicima da se prate naredne događaje Deska.

U oktobru ove godine Antena Kultura deska Srbija organizovaće seminar za pisanje projekata u Andrevlju kod Novog Sada i to može biti nova prilika za sve zainteresovane. Takođe, možete zakazati sastanak s našim timom za projekte u Beogradu – Kultura desk Srbija, i Novom Sadu – Antena Kultura deska Srbija.

Zahvaljujemo se svima na interesovanju i prijavama, a učesnicima seminara želimo uspešan rad na projektnim idejama i ostvarivanje dugoročnih profesionalnih veza na seminaru u Tršiću!


Poziv za prijavu radionica za profesionalce u kulturi

22/07/2019

Drage koleginice i kolege, saradnice i saradnici,

U duhu ideje o značaju horizontalnog učenja, želimo da edukativni deo programa Foruma Kreativna Evropa 2019 u Beogradu (7-8. novembar 2019.) posvetimo podizanju kapaciteta zaposlenih u kulturi kroz direktnu i međusobnu razmenu znanja i veština.

Ako kao pojedinac ili tim imate opšta ili specifična znanja i veštine koja bi mogla da koriste većem broju profesionаlaca u kulturi, pozivamo vas da predložite temu i opis radionice koju biste organizovali u okviru Foruma Kreativna Evropa. Dolaze u obzir predlozi radionica koje razvijaju opšta znanja i veštine u kulturi (npr. istraživanje i razvoj publike, digitalni alati, marketing i PR, nove kulturne prakse i koncepti, novi biznis modeli, metode rada s umetnicima, finansijski menadžment projekata…) ili specifična znanja i veštine (npr. arhitektura izložbi, kreiranje kulturne mape, upotreba određenih softvera i slično).

Za prijavu je potrebno dostaviti:

1) biografiju predavača ili članova tima (do 200 reči po osobi);

2) temu i opis programa radionice (do 300 reči);

3) spisak projekata u okviru kojih ste razvijali ta specifična znanja;

4) očekivani profil i broj polaznika (taj broj ne bi trebalo da prelazi više od 30);

5) spisak veština koje bi polaznici stekli;

7) okvirni spisak tehničke opreme potrebne za realizaciju programa.

Planirano je da radionicu čini uvodni deo od sat vremena kojim se učesnici radionice uvode u temu, uz dva radna bloka po dva sata, između kojih je obezbeđen ručak (prvi radni blok: radionički rad na zadatku ili zadacima i drugi radni blok: prezentacija i diskusija o obavljenom zadatku ili zadacima). Sa svakim rukovodiocem radionica bi bile utvrđene organizacione specifičnosti (trajanje, uslovi prijave, prethodna priprema učesnika, itd.).

Planiran je honorar za predavača ili grupu predavača.

Prijave dostaviti do 15. septembra na adresu kreativnaevropa@kultura.gov.rs.

Informaciju o izabranim predlozima objavićemo do 25. septembra na sajtu Deska Kreativna Evropa Srbija.


Rezultati drugog i-Portunus poziva

19/07/2019

U junu 2019. godine, i-Portunus je pokrenuo drugi poziv za podnošenje prijava za kratkoročne mobilnosti u oblasti scenskih i vizuelnih umetnosti. Putem grupnih i pojedinačnih prijava, pristiglo je 710 prijava koje obuhvataju 1.141 pojedinca. Svaka od prijava ocenjena je od strane dva nezavisna evaluatora, specijalizovana za datu umetničku oblast.

Podršku je ostvarilo šest pojedinaca iz Srbije: Jovan Ćurčić (vizuelne umetnosti) koja putuje u Hrvatsku, Igor Koruga (izvođačke umetnosti) koji putuje u Holandiju, Iva Brdar, Ksenija Đurović i Ana Vuković (izvođačke umetnosti) koje putuju u Francusku i Mirjana Dragosavljević (izvođačke umetnosti) koja putuje u Portugaliju.

Uz podršku istog fonda, na rezidencijalni boravak u Srbiju dolaze Rita Góbi (izvođačke umetnosti) iz Mađarske, Mateja Smic (vizuelne umetnosti) iz Irske, Zulfikar Filandra (vizuelne umetnosti) iz Bosne i Hercegovine, Seda Yıldız (vizuelne umetnosti) iz Nemačke, Neza Knez (vizuelne umetnosti), Danilo Milovanovi (vizuelne umetnosti), Tone Poljanec (vizuelne umetnosti) i Luka Erdani (vizuelne umetnosti) iz Slovenije!

Statistike poslednjeg poziva i ceo spisak podržanih umetnika i profesionalaca u kulturi možete naći na zvaničnom sajtu i-Portunus konkursa.


Predstavljanje i-Portunus konkursa u Srbiji

15/07/2019

Na poziv Deska Kreativna Evropa Srbija i EU info centra u Beogradu, Eva Blaute, predstavnica Gete instituta iz Brisela i tima projekta i-Portunus predstaviće konkurs za mobilnost i odgovarati na pitanja prisutnih u vezi s konkursnim prijavama.

Poziv i-Portunus je posebna inicijativa Evropske komisije kojom rukovodi tim evropskih organizacija na čelu sa Gete institutom u Briselu, u cilju testiranja modela podržške projekata mobilnosti umetnika/ca i profesionalaca u kulturi širom Evrope. To je prvi konkurs u okviru programa Kreativna Evropa na koji se mogu prijaviti fizička lica koja rade u oblasti vizuelnih i izvođačkih umetnosti.

Pored prezentacije konkursa i dosadašnih rezultata, Eva Blaute će odgovarati na pitanja prisutnih koji se pripremaju za konkurisanje u trećem konkursnom roku. Stoga pozivamo sve umetnike i profesionalce u kulturi koji rade u oblasti vizuelnih i izvođačkih umetnosti da iskoriste priliku i dobiju informacije o konkursu, kao i predstavnike rezidencijalnih programa, likovnih i drugih kolonija koje mogu biti odredište putovanja brojnih inostranih umetnika koji će biti podržani ovim konkursom.

Događaj će biti održan u EU info centru (Kralja Milana 7) 26. avgusta u 17 časova.

Raspisivanje narednog poziva za projekte je najavljeno za 14. avgust, s rokom za konkurisanje do 5. septembra. Više informacija o konkuru možete naći na zvaničnom sajtu i-Portunus inicijative.


Vesti

Organizacija Programa mobilnosti za umetnike i /ili profesionalce u oblasti kulture

11/07/2019

Mobilnost umetnika i radnika u kulturi dobija sve veću pažnju kako na nivou Evropske unije tako i na nacionalnim nivoima. Mobilnost je uvek prioritet politike u okviru Evropske Agende za kulturu i izuzetno važan deo programa Kreativna Evropa.

U Evropi postoje razne mogućnosti za međunarodnu mobilnost umetnika i/ili profesionalaca u kulturi koje podržavaju javne institucije, privatne fondacije i/ili NVO, na lokalnom, regionalnom, nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou. Na nacionalnom nivou stanje je veoma raznoliko a na nivou EU, nekoliko evropskih programa i instrumenata za finansiranje nude razne mogućnosti za aktivnosti prekogranične mobilnosti koje mogu da uključe i kulturni i kreativni sektor. Međutim, ni jedna od ovih mogućnosti nije specifično usredsređena na potrebe umetnika ili profesionalaca u kulturi, već pre na formalno obrazovanje, preduzetništvo ili volontiranje. Program Kreativna Evropa podržava mobilnost umetnika i/ili kulturnih profesionalaca, ali isključivo u okviru projekata saradnje i platformi.

Stoga, ovaj Poziv za predloge projekata je druga inicijativa koju je Evropska komisija pokrenula u pogledu organizovanja mobilnosti za umetnike, u pokušaju davanja odgovora na ove nedostatke i u skladu sa Godišnjim radnim programom 2019 za implementaciju programa Kreativna Evropa.

Prva inicijativa je pilot program i-Portunus, koji trenutno implementira konzorcijum koji predvodi Gete Institut. U okviru ovog poziva, krajnji korisnici koji budu bili izabrani imaju obavezu da se upoznaju sa trenutnim i-Portunus projektima i da stvaraju sa tom osnovom na umu. Osim toga, korisnici će imati pristup preporukama, elektronskim formama i drugim alatima koje je i-Portunus projekat razvio, uključujući ime i logo koji će biti dostavljeni Evropskoj komisiji do kraja februara 2020. godine.

Opšti cilj ovog poziva je da se razviju i implementiraju sopstvene kratkoročne invidualne akcije za mobilnost kroz obezbeđivanje finansijske podrske umetnicima i/ili profesionalcima u kulturi kao i definisanje preporuka za komisiju. Rezultati svih projekata biće uzeti u obzir od strane Evropske komisije pri razvijanju stalne akcije u okviru programa Kreativna Evropa 2021-2027 koji je posvećen podršci mobilnosti umetnika i profesionalaca u kulturi.

Dva ugovora o grantovima koji su predviđeni ovim Pozivom maksimalno će iznositi 750,000 po ugovoru. Dužina projekata biće 16 meseci.

Rok za konkurisanje je 27 septembar 2019. godine u 17:00 časova po centralno-evropskom vremenu. Više o konkursu možete pogledati na sajtu Evropske komisije.


Vesti

Pripremite se za naredni konkurs za evropske saradnje

05/07/2019

Ovogodišnji raspis konkursa za evropske projekte saradnje očekujemo početkom jeseni, a narednih nekoliko meseci je dovoljno vremena da se pripremite za konkurisanje. Tokom cele godine Desk Kreativna Evropa Srbija pomaže svim ustanovama i organizacijama koje planiraju da konkurišu, te vas pozivamo da iskoristite sve prilike za pomoć koje nudimo kako biste što bolje pripremili vaš projekat.

Konkursom se podržavaju projekti ustanova i organizacija koje deluju u oblasti kulture, a podrazumevaju saradnju s najmanje dve partnerske organizacije iz Evrope s fokusom na razvoj publike, unapređenje mobilnosti ili jačanje kapaciteta za rad. Do sada je podržano 76 evropskih projekata saradnje u kojima učestvuje preko 100 ustanova i organizacija iz Srbije. Ukoliko želite da postanete deo evropskog partnerstva, skrećemo vam pažnju na nekoliko važnih koraka do jeseni:

1. Istražite do sada podržane projekte na našem sajtu i u pretraživaču projekata kako biste stekli uvid u mogućnosti koje program pruža. Upoznavanje s podržanim projektima vam može pomoći da osmislite autentičan odgovor na prioritete konkursa. Pored toga, korisno je da istražite prošlogodišnji vodič za konkurisanje.

2. Ako imate projektnu ideju, posvetite dovoljno vremena potrazi pravih partnera za vašu projektnu ideju; to ne moraju da budu organizacije slične vašoj, važno je da prepoznajete njihove snage, da delite zajedničke vrednosti i da postoji uzajamno poverenje. Samo takva partnerstva imaju uspeha, jer garantuju dugovečnost. Ukoliko do sada niste uspostavili lične kontakte s evropskim organizacijama, partnere možete tražiti u bazi poziva za partnerstvo ili tako što ćete sastaviti vaš poziv. Takođe, obratite se i evropskim mrežama koje prepoznajete kao važne za vaš rad i projekat koji pripremate – možda među njihovim članicama ima zainteresovanih za saradnju s vama.

3. Ukoliko vam je potrebna pomoć u definisanju koncepta i finansijskog plana vašeg projekta, javite nam se da vam pomognemo ili se prijavite za učešće u obukama koje organizujemo. Od 5-8. avgusta u Tršiću biće održan seminar za pisanje projekata, a krajem leta još jedan u Vojvodini. Svakog radnog dana, u našim kancelarijama u Beogradu i Novom Sadu možete zakazati sastanak s našim timom.

Evropski projekti saradnje su prilika da ostvarite dodatna finansijska sredstva za realizaciju vaših ideja, da se povežete s ključnim akterima međunarodne scene i da izgradite kredibilitet vaše organizacije na međunarodnom planu.

Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja, javite nam se!


Vesti

Rezultati konkursa Evropski projekti saradnje 2019

02/07/2019

Danas su objavljeni rezultati konkursa Evropski projekti saradnje 2019 u kojima je podržano ukupno 15 projekata u kojima će učestvovati 14 organizacija iz Srbije. To su tri liderska projekta: Stories Behind Cities (Novi Sad, Rijeka and Timisoara) koji vodi Umetnička asocijacija Inbox, zatim, BITE – Introduction of new business model into European contemporary art operators to generate newyoung audience koji vodi Udruženje građana Bum, a u kojem kao partner učestvuje Kulturni centar Beograda i organizacija Color Media Communication, i projekat Beyond Quantum Music u kojem kao lider učestvuje Muzikološki institut SANU, a kao partner Centar za novu umetnost.

Takođe, kao partneri u projektima učestvovaće i:

• Dečiji kulturni centar u projektu Young Theatre on the Move;

• Asocijacija KROKODIL u projektima: Reading Balkans: Borders vs. Frontiers, The Ulysses’ Shelter: Building writers-in-residence network 2 i Connecting Emerging Literary Artists;

• EXIT Fondacija u projektima Hub for exchange of music innovation in Central and South-eastern Europe i MOST – The Complex Strategy to develop the Balkan World Music Scene;

• Fondacija Novi Sad 2021 u projektu European Outdoor Arts Academy: School of Participation

• Asocijacija Kulturanova u projektima: TRAINART – Building new skills for innovative business models in the performing arts sector, Z Elements: Artistic experiences and exchanges to attract a younger audience through Transmedia co-creations,

• Pozorišna laboratorija Plavo pozorište u projektu Inclusive Theater(S);

• Centar za promociju zdravih stilova života u projektu A New European Generation – Exploring Freedom and Identity through Creative Integration;

• Fondacija Fond B92 u projektu Paint the Change.

Čestitamo na izuzetnim rezultatima svim ustanovama i organizacijama koje su vredno radile i čiji se trud isplatio!

Lista sa ostalim podržanim projektima je objavljena na sajtu Evropske komisije.


Archives