Predstavljanje i-Portunus konkursa u Srbiji

Predstavljanje i-Portunus konkursa u Srbiji

15/07/2019

Na poziv Deska Kreativna Evropa Srbija i EU info centra u Beogradu, Eva Blaute, predstavnica Gete instituta iz Brisela i tima projekta i-Portunus predstaviće konkurs za mobilnost i odgovarati na pitanja prisutnih u vezi s konkursnim prijavama.

Poziv i-Portunus je posebna inicijativa Evropske komisije kojom rukovodi tim evropskih organizacija na čelu sa Gete institutom u Briselu, u cilju testiranja modela podržške projekata mobilnosti umetnika/ca i profesionalaca u kulturi širom Evrope. To je prvi konkurs u okviru programa Kreativna Evropa na koji se mogu prijaviti fizička lica koja rade u oblasti vizuelnih i izvođačkih umetnosti.

Pored prezentacije konkursa i dosadašnih rezultata, Eva Blaute će odgovarati na pitanja prisutnih koji se pripremaju za konkurisanje u trećem konkursnom roku. Stoga pozivamo sve umetnike i profesionalce u kulturi koji rade u oblasti vizuelnih i izvođačkih umetnosti da iskoriste priliku i dobiju informacije o konkursu, kao i predstavnike rezidencijalnih programa, likovnih i drugih kolonija koje mogu biti odredište putovanja brojnih inostranih umetnika koji će biti podržani ovim konkursom.

Događaj će biti održan u EU info centru (Kralja Milana 7) 26. avgusta u 17 časova.

Raspisivanje narednog poziva za projekte je najavljeno za 14. avgust, s rokom za konkurisanje do 5. septembra. Više informacija o konkuru možete naći na zvaničnom sajtu i-Portunus inicijative.