Poziv za prijavu radionica za profesionalce u kulturi

Poziv za prijavu radionica za profesionalce u kulturi

22/07/2019

Drage koleginice i kolege, saradnice i saradnici,

U duhu ideje o značaju horizontalnog učenja, želimo da edukativni deo programa Foruma Kreativna Evropa 2019 u Beogradu (7-8. novembar 2019.) posvetimo podizanju kapaciteta zaposlenih u kulturi kroz direktnu i međusobnu razmenu znanja i veština.

Ako kao pojedinac ili tim imate opšta ili specifična znanja i veštine koja bi mogla da koriste većem broju profesionаlaca u kulturi, pozivamo vas da predložite temu i opis radionice koju biste organizovali u okviru Foruma Kreativna Evropa. Dolaze u obzir predlozi radionica koje razvijaju opšta znanja i veštine u kulturi (npr. istraživanje i razvoj publike, digitalni alati, marketing i PR, nove kulturne prakse i koncepti, novi biznis modeli, metode rada s umetnicima, finansijski menadžment projekata…) ili specifična znanja i veštine (npr. arhitektura izložbi, kreiranje kulturne mape, upotreba određenih softvera i slično).

Za prijavu je potrebno dostaviti:

1) biografiju predavača ili članova tima (do 200 reči po osobi);

2) temu i opis programa radionice (do 300 reči);

3) spisak projekata u okviru kojih ste razvijali ta specifična znanja;

4) očekivani profil i broj polaznika (taj broj ne bi trebalo da prelazi više od 30);

5) spisak veština koje bi polaznici stekli;

7) okvirni spisak tehničke opreme potrebne za realizaciju programa.

Planirano je da radionicu čini uvodni deo od sat vremena kojim se učesnici radionice uvode u temu, uz dva radna bloka po dva sata, između kojih je obezbeđen ručak (prvi radni blok: radionički rad na zadatku ili zadacima i drugi radni blok: prezentacija i diskusija o obavljenom zadatku ili zadacima). Sa svakim rukovodiocem radionica bi bile utvrđene organizacione specifičnosti (trajanje, uslovi prijave, prethodna priprema učesnika, itd.).

Planiran je honorar za predavača ili grupu predavača.

Prijave dostaviti do 15. septembra na adresu kreativnaevropa@kultura.gov.rs.

Informaciju o izabranim predlozima objavićemo do 25. septembra na sajtu Deska Kreativna Evropa Srbija.