European Outdoor Arts Academy: School of Participation

European Outdoor Arts Academy: School of Participation

01/08/2019

Coventry City of Culture Trust, Ujedinjeno Kraljevstvo

Fondacija Novi Sad 2021 – ECoC, Republika Srbija

Kaunas 2022 – ECoC, Litvanija

Obštinska fondacija Plovdiv 2019, Bugarska

UniT – Verein für Kultur an der Karl-Franzens-Universität Graz, Austrija

Iznos dodeljenih sredstava: 195.000,00 €

European Outdoor Arts Academy izvešće pet „Škola participacije“ treninga u školama produkcije, koje će biti predstavljene u pet partnerskih gradova od 2019. godine do 2020. godine. Svaka od škola okupiće dvadesetšest aktivnih kreativnih profesionalaca iz deset partnerskih gradova u devet evropskih zemalja, kako bi naučili nove veštine i stekli iskustvo u sukreiranju u događaju participatorne umetnosti u otvorenom prostoru.

Sve škole vodiće tim eksperata za umetnost u otvorenom prostoru koji su okupljeni iz svih delova partnerstva. Svaka škola rezultovaće saradnjom između kreativnih profesionalaca i dvadeset učesnika iz lokalnih zajednica u svakom gradu gde se održava škola, kako bi proizveli kraj škole događaj participatorne umetnosti u otvorenom prostoru i predstavili ga javnosti.

Program će nagalasiti razvoj transnacionalnih talenata u evropskoj participatornoj kreativnoj paksi i doprineće jačanju kreativnih karijera učesnika. Ovaj program nudi praktičnu mogućnost za izgradnju kapaciteta i kreiranje programa aktivnog učenja za kulturne organizacije i profesionalce u gradovima koji aplicirali, planirau da to urade ili razvijaju projekte koji su namenjeni za Evropsku prestonicu kulture ili slične glavne kulturne programe.

Nosilac projekta je Walk the Plank (UK) u partnerstvu sa malim i srednjim evropskim Prestonicama Kulture, gradovima kandidatima i Gradu Kulture Velike Britanije; fondacija Novi Sad 2021 (Srbija), uniT – Verein für Kultur an der Karl-Franzens- Universität Graz (Austrija), Opštinska Fondacija Plovdiv 2019 (Bugarska), Kaunas 2022 (Litvanija), Grad Limerik i Okružna skupština (Irska), Institut za Savremenu Umetnost: ARé Festival (Jermenija), Tartu 2024 (Estonija), Opština Grada Vesprem 2023 (Mđarska). Projekat će služiti za razvijanje održivog kapaciteta za participativnu umetnost u otvorenom prostoru u malim i srednjim, kulturno angažovanim evropskim gradovima. Takođe, biće razmenjeni modeli uključivanja publike kroz participatornu praksu u javnom prostoru. Zaključci će biti podeljeni širom mreže evropskih prestonica i van nje.