Muzika pokreće Evropu – konkurs za podršku evropskoj muzičkoj raznolikosti i talentima

Muzika pokreće Evropu – konkurs za podršku evropskoj muzičkoj raznolikosti i talentima

01/08/2019

Ovaj poziv za podnošenje predloga projekata usmeren je ka sprovođenju posebne aktivnosti „Profesionalizacija i obuka“ u okviru pripremne akcije „Muzika pokreće Evropu: podrška evropskoj muzičkoj raznolikosti i talentima“. Sredstvima će biti podržano najmanje deset inovativnih i održivih pilot programa obuke mladih muzičara i profesionalaca u oblasti muzike, koji imaju evropsku dimenziju, što je opšti cilj konkursa.

Projekti bi trebalo da pokažu svoj doprinos opštem cilju obuhvatajući najmanje dva od sledećih specifičnih ciljeva:

1. Rešavanje potreba za profesionalnim razvojem radi sticanja individualne i organizacione profesionalne ekspertize, npr. poslovnih veština, u cilju povećanja kapaciteta mladih muzičara i muzičkih profesionalaca kako bi ostvarili uspeh na muzičkom tržištu;

2. Pomoć mladim umetnicima i profesionalcima u muzičkom sektoru da bolje razumeju lanac vrednosti muzičke industrije, npr. ostvarivanje uvida u različite podsektore, naročito tamo gde bi potencijal za međusobno učenje ili razmenu najboljih praksi bio koristan;

3. Promovisanje transnacionalne razmene ili transnacionalnih pristupa transferu znanja, u smislu važnosti razmene za izgradnju evropskih/ međunarodnih karijera, kao i za uspostavljanje evropskih prekograničnih inicijativa u oblasti muzike;

4. Podsticanje održive saradnje i stvaranje mreža.

Iskustvo stečeno na ovim pilot projektima obuka biće korišćeno kako bi se poboljšali kapaciteti sektora i doprinelo radu na profesionalizaciji struke. Nalazi će biti integrisani u strategiju za podršku oblasti muzike za sledeći ciklus programa Kreativna Evropa 2021-2027, koja će podsticati evropsku raznolikost i talenat, konkurentnost oblasti, kao i veći pristup publike raznolikom muzičkom stvaralaštvu.

Rok za konkurisanje je 31. oktobar u podne (po briselskom vremenu).

Prateću dokumentaciju i detalje u vezi s konkursnim pozivom možete preuzeti ovde.