Paint the Change

Paint the Change

01/08/2019

Nosilac projekta: Off-Centre Productions Limited, Ujedinjeno Kraljevstvo

Fondacija Fond B92, Republika Srbija

Impact Hub Labs, Grčka

Iznos dodeljenih sredstava: 198.660,00 €

U proteklih nekoliko godina posvedočili smo zabrinjavajućem porastu razdvajanja osetljivih i marginalizovanih grupa mladih od kulturnih, društvenih i političkih procesa u Evropi. Širom kontinenta posvedočili smo porastu ksenofobije i religiozne, etničke i kulturne netrpeljivosti koja je uspela da pronađe izraz u zločinima iz mržnje i nasilnom ekstremizmu. Ulična umetnost pokazala je veliki potencijal u uključivanju mladih ljudi i podizanju svesti opovrgavanjem stereotipa i slanjem snažnih poruka koje teraju na razmišljanje.

Tri partnerske organizacije uspešno su radile na uključivanju mlađe publike u kulturnu diskusiju i učenje koje promoviše suštinske evropske vrednosti tolerancije, poštovanja i inkluzije. Želimo da oprobamo kurikulum koji će uključivati marginalizovane i osetljive grupe mladih u ispitivanje uzroka i posledica netrpeljivosti i ekstremizma, koncepata umetničko izražaja, i sredstava pozitivnog uključivanja i zagovaranja. Naš cilj je da povećamo diverzitet mladih ljudi koji učestvuju, da privučemo one koji su najmanje uključeni i da produbimo njihova iskustva kroz aktivno učešće u razvijanju koncepata ulične umetnosti. Fokusiranjem na vrednosti tolerancije, inkluzije i poštovanja različitosti, naš udruženi cilj je da ovaj program doprinese građanskom životu kroz značajni element obuke za zagovaranje.

S fokusom na razvoj publike i izgradnju kapaciteta, naš projekat rezultovaće sledećim:

• Devet mladih uličnih umetnika naučiće veštine u razvijanju koncepta kroz uključivanje publike

• Devet edukatora stećiće iskustvo u testiranju i izvođenju interdisciplinarnih kurikuluma

• 270 članova mlade publike biće u dodiru sa umetnošću i njenom moći da diskutuje o društvenim problemima, a naučiće veštine društvene akcije

• Devet murala na istaknutim javnim mestima održavaće javnu diskusiju i svest o problemima tolerancije, poštovanja i inkluzije

• Partneri će raspolagati nacrtom kurikuluma za razvoj mlade publike; unapređenje veština za prekogranične saradnje.