Godišnji plan rada programa Kreativna Evropa za 2020. godinu

Godišnji plan rada programa Kreativna Evropa za 2020. godinu

23/08/2019

Evropska komisija je objavila Godišnji plan rada za 2020. godinu u kojem se mogu naći sve važne informacije o programu Kreativna Evropa u narednoj godini: planirani konkursni pozivi, međusektorska saradnja i prioriteti podrške.

Ovim planom Evropska komisija ima za cilj da otvori put za implementaciju novog programa Kreativna Evropa 2020-2027, koji će se oslanjati na iskustvo aktuelnog ciklusa i njegovih prioriteta.

Nakon pripreme smernica za naredni program, jedan od najvažnijih zadataka u 2020. godini biće priprema konkursnih poziva, koji će biti otvoreni u četvrtom tromesečju 2020. godine.

U pogledu potprogram Kultura najznačajniji deo budžeta u narednoj godini ostaće podrška putem poziv za evrospske projekte saradnje. Takođe, biće podržani i projekti književnih prevoda, mreža i platformi, kao i posebne akcije (nagrade EU), evropske prestonice kulture, European Heritage Label, saradnja sa međunarodnim organizacijama, podrška muzici i kulturnoj baštini.

Pored navedenih akcija, u skladu sa prioritetima nove Agende za kulturu i kao priprema programa koji će naslediti aktuelni, predviđene su dve nove akcije: „Cirkulacija evropske scenske umetnosti“ i „Sektorska podrška oblasti pozorišta“.

Više informacija možete naći u Godišnjem planu rada programa Kreativna Evropa za 2020. godinu koji možete preuzeti ovde.