Monthly Archives: September 2019

Desk Kreativna Evropa Srbija na festivalu Zvrk u Sarajevu

28/09/2019

Desk Kreativna Evropa Srbija učestvovao je na internacionalnom festivalu savremenog performansa Zvrk 2019, koji je održan u Sarajevu u avgustu.

Ovaj festival specifičan je po tome što celokupni program plesnih i umetničkih performansa predstavlja u javnom prostoru, izvan okvira tradicionalnih scenskih prostora. Fokus ovogodišnjeg festivala je na publici i interakciji publike i umetnika. Pored niza performansa posetioci su imali prilike da se upoznaju sa novim trendovima u scenskoj umetnosti kroz performanse, radionice i edukativni program.

Rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija Dimitrije Tadić, učestvovao je na okruglom stolu na temu „Edukacija i savremeni scenski izraz – susret partnera budućih evropskih projekata“ gde je predstavio aktuelno stanje na sceni Srbije i mogućnosti za saradnju umetnika i profesionalaca u kulturi. Nakon okruglog stola eksperti su došli do zaključka da je potrebna veća saradnja između umetnika na prostorima Zapadnog Balkana kako bi se osnažio celokupni sektor.


Rezultati poziva za prijavu radionica

26/09/2019

Drage koleginice i kolege, saradnice i saradnici,

Najpre, želimo da se zahvalimo na interesovanju i izuzetno zanimljivim temama radionica za profesionalce u kulturi koje ste predložili da zajedno organizujemo u okviru Foruma Kreativna Evropa 2019. Drago nam je da vam je poziv bio inspirativan, što pokazuje veliki broj pristiglih prijava iz raznih oblasti (kulturno nasleđe, kulturni turizam, savremena umetnost, digitalizacija, razvoj publike).

Izbor nije bio jednostavan, a u odabiru je data prednost onim prijavama u kojima je jasno obrazložena metodologija rada i čije teme više odgovaraju planiranom programu ovogodišnjeg Foruma.

Među odabranim timovima koji će voditi radionice su:

– Radionica ”Digitalni alati u obrazovanju i nasleđu”, Rade Milić, Aleksandra Nikolić i Jovana Mijatović, Udruženje građana “Centar za urbani razvoj”, Beograd,

– Radionica ”Svet umetnosti iz lične perspektive”, Stevan Vuković, kustos, Tijana Savatić, pesnikinja i Šejma Fere, vizuelna umetnica

– Radionica ”Kako stvoriti sopstveni live set”, Nemanja Stojanović i Jelena Stanković, Udruženje građana ”Šablon” Subotica

– Radionica ”Književno izdavaštvo”, Aleksandar Šurbatović i Tijana Petković, ”BLUM” izdavaštvo, Beograd

Timove i ideje za radionice koji ovog puta nisu izabrani za učešće imaćemo u vidu za naredne događaje Deska Kreativna Evropa Srbija, koje organizujemo tokom cele godine.

Uskoro će biti objavljeni pozivi za prijavu na radionice u okviru edukativnog dela programa Foruma Kreativna Evropa 2019, pa pozivamo sve zainteresovane da prate najave na našem sajtu i drušvenim mrežama!


Desk na Indirekt festivalu u Beogradu

26/09/2019

U okviru Indirekt festivala u Beogradu, Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija predstaviće aktuelne prilike za finansiranje projekata u oblasti muzičke umetnosti na koje se mogu prijaviti producentske kuće, muzički prostori i umetnici.

Pored toga, biće reči i o misiji i prioritetima programa, kao i specifičnim savetima koji mogu pomoći svim zainteresovnim organizacijama da na najlakši način ostvare podršku programa Kreativna Evropa.

Indirekt je nezavisni muzički i umetnički festival sa dva rodna grada – Umag (Hrvatska) u junu i Beograd (Srbija) u oktobru. Ove godine Indirekt Showcase Beograd događa se četvrti put u Beogradu, na četiri mesta, sa 22 zadivljujuća izvođača i brojnim sjajnim predavačima i učesnicima diskusije iz Srbije, Hrvatske, Rumunije, Bugarske, Švedske, Holandije, Belgije, Poljske, Italije, Austrije i Mađarska.

Sesija posvećena programu Kreativna Evropa se održava u Beogradskom marketu (Žorža Klemansoa 19), 4. oktobra u 16.45h.


Obuka za pisanje projekata na Andrevlju

17/09/2019

Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija organizuje obuku za pisanje evropskih projekata saradnje 14 i 15. oktobra 2019. godine u Centru za privredno tehnološki razvoj na Andrevlјu.

Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa, nezavisno od toga da li su učestvovali u projektima međunarodne saradnje ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti.

Teme kojima će se seminar baviti su: Prioriteti i cilјevi programa Kreativna Evropa kroz podržane projekte; Kultura i kreativne industrije; Kako naći partnere i zašto su partnerstva važna; Finansijsko planiranje i upravlјanje projektima; Bodovanje i evaluacija; Konkursna procedura i saveti.

Cilј obuke

Cilј obuke je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polјu kulture. Pored toga, obuka se organizuje radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.

Kriterijumi

Osnovni kriterijumi selekcije učesnika seminara su kvalitet predloga projekta i potencijalnih partnerstava. Kvalitet predloga projekata meri se u odnosu na: usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa, inovativnost i stručnu utemelјenost koncepta.

Uslovi javnog poziva

1. Broj mesta je ograničen na 25 učesnika;

2. Na obuku se mogu prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove/organizacije;

3. Antena Kultura Desk Kreativna Evropa Srbija pokriva troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju sredstva za svoje putne troškove.

Podnošenje prijave

Formular za prijavu možete preuzeti ovde.

Prijava na obuku treba da sadrži sledeće informacije (najviše do tri stranice):

– Kratak opis ustanove/ organizacije (misija, cilјevi, glavne aktivnosti);

– Naznaku o radnom mestu osobe (opis radnog mesta ili zaduženja) ili osoba koje se prijavlјuju na učešće na seminaru.

– Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Kreativna Evropa ili smatra da predlog projekta ima potencijal za konkurisanje;

– Listu potencijalnih partnera na projektu;

Popunjenu prijavu potrebno je dostaviti na kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu podneti do 05. oktobra 2019. godine u 15.00 časova. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.


Vesti

Desk na OPENS FundCon 2019 u Novom Sadu

17/09/2019

OPENS FundCon je fundraising kongres koji se održava u Novom Sadu od 20. do 22. septembra. Kongres koji organizuje Omladinska prestonica Evrope Novi Sad 2019 će okupiti društveno odgovorne kompanije, fondacije, ambasade, predstavnike EU fondova i organizacije civilnog društva.

Agenda kongresa dizajnirana je tako da odgovori na potrebe civilnog sektora, podstakne diskusije i pruži različite uglove posmatranja teme održivosti. Prvi dan Kongresa posvećen je marketing strategijama, drugi dan Kongresa rezervisan je za fandrejzing, a treći dan posvećujemo ljudskim resursima. Program čini niz radionica, masterklasova, sesija, panela i resurs kafea.

Namenjen je prvenstveno predstavnicima organizacija civilnog društva iz Srbije, kancelarija za mlade, ali i predstavnicima kompanija koje žele da započnu društveno odgovorno poslovanje, predstavnicima institucija kao i pojedincima koji se bave projektnim menadžmentom, što znači da se može prijaviti i više ljudi ispred jedne organizacije.

Učesnici će imati priliku da prikupe znanja, ideje i kontakte, kao i da čuju više o različitim programima podrške.

Predstavnici Kultura Deska Srbija predstaviće aktuelne konkurse i konkurse koji će biti raspisivani u okviru programa Kreativna Evropa u narednom periodu. Pozivamo predstavnike ustanove i organizcija u kulturi da se prijave za učešće u radionici u okviru koje ćemo diskutovati o projektnim idejama za konkurse programa Kreativna Evropa.

Detaljan plan, program, satnice, kao i način registracije možete pronaći na sajtu: https://fundcon.opens2019.rs/


Vesti

Desk Kreativna Evropa Srbija na kongresu u Francuskoj

15/09/2019

Nacionalno udruženje sekretarijata za kulturu gradova i opština Francuske svake godine organizuje događaj posvećen aktuelnim pitanjima u kulturi. Fokus ovogodišnjeg kongresa u Renu bila je kulturna saradnja, kako na nacionalnom tako i na internacionalnom nivou kroz različite nivoe povezivanja umetnika, profesionalaca u kulturi, organizacija i ustanova.

Desk Kreativna Evropa Srbija predstavljao je rukovodilac Dimitrije Tadić koji je vodio radionicu Evropske saradnje u okviru koje je predstavio aktivnosti Deska iz Srbije usmerene ka internacionalizaciji rada ustanova i organizacija iz Srbije. U okviru kongresa predstavljena je publikacija Deska Kreativna Evropa Srbija (Re)pozicioniranje regiona Jugoistočne Evrope kroz kulturu, a svi zainteresovani su imali prilike da se upoznaju sa mogućnostima za saradnju na ovim prostorima.


Vesti

Treninzi za finansijsko upravljanje evropskim projektima u kulturi

11/09/2019

U cilju postizanja što boljih rezultata na konkursima koji će biti raspisivani u narednom periodu, Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa EU info centrom u Beogradu organizuje dva treninga za finansijsko upravljanje međunarodnim projektima u kulturi 8. i 9. oktobra u Beogradu.

Povod za organizovanje treninga je potreba za demistifikacijom procedura realizacije evropskih projekata u kulturi, jer se načini administriranja pravnog okvira i finansijskih pravila međunarodnih projekata razlikuju u odnosu na nacionalne projekte koji su poznati većini domaćih profesionalaca u kulturi.

U višegodišnjem radu s ustanovama i organizacijama u kulturi, prepoznajemo potrebu za boljim razumevanjem i saradnjom između nosioci programskih aktivnosti projekata s jedne, i finansijkih menadžera s druge strane, pri kreiranju i realizaciji budžeta evropskih projekata, rukovođenju administracijom i sastavljanju finansijskih izveštaja.

Program treninga biće zasnovan na uslovima konkurisanja na pozive programa Kreativna Evropa, a kako je priroda administracije i rada u javnom i civilnom sektoru u izvesnom smislu različita, trening će biti podeljen u dva segmenta koji će biti organizovani u dva dana:

– U utorak, 8. oktobra u 14 časova, biće organizovan trening namenjen zaposlenima u javnim ustanovama kulture – najpre, zaposlenima u računovodstvenim službama muzeja, pozorišta, galerija, kulturnih centara i domova kulture, instituta, univerziteta i dr. koji žele da prošire znanja i podele svoja iskustva u pogledu finansijkog upravljanja evropskim projektima u kulturi;

– U sredu, 9. oktobra u 14 časova, biće organizovan trening koji je namenjen profesionalcima u kulturi koji rade u civilnom sektoru i to predstavnicima udruženja građana, zadužbina i fondacija koji žele da steknu ili prošire znanja o finansijskom planiranju i realizaciji evropskih projekata. Takođe, pozivaju se i frilens menadžeri u kulturi koji se interesuju za osmišljavanje budžeta međunarodnih projekata.

Kako biste se prijavili za učešće, potrebno je da najkasnije 30. septembra u podne pošaljete prijavu koja sadrži:

– Ime i prezime osobe koja se prijavljuje;
– Naziv ustanove/ organizacije u kulturi koju predstavlja;
– Da li ima iskustvo u realizaciji EU projekata u kulturi;

Prijave se šalju na elektronsku adresu kreativnaevropa@kultura.gov.rs, sa naznakom za koju radionicu se prijavljujete. Napominjemo da će prednost imati predstavnici ustanova i organizacija koji do sada nisu imali iskustvo u realizaciji evropskih projekata u kulturi, kao i da se ispred jedne ustanove/ organizacije može prijaviti do dva predstavnika/ce.

Trenige će voditi Marina Kostić, stručna saradnica za administriranje međunarodnih projekata u Centru za promociju nauke. Marina Kostić je stekla izuzetno iskustvo u pogledu planiranja, praćenja i izveštavanja o finansijama na evropskim projektima u kulturi, a trenutno je angažovana na 12 međunarodnih projekata CPN-a u okviru različitih EU programa: Kreativna Evropa, Horizont2020, Erazmus+, COST, FP7, LLP Comenius i dr.


Vesti

Projekat revitalizacije sela Gostuša dobitnik priznanja European Heritage Stories 2019

03/09/2019

Nakon Velike nagrade Evropa Nostre u 2016. godini, projekat revitalizacije sela Gostuša je ponovo nagrađen, ovog puta kao jedan od 10 projekata koji su dobili nagradu Evropske priče o nasleđu (European heritage stories).

Inicijativa Evropske priče o nasleđu (European heritage stories) je pokrenuta prošle godine u okviru obeležavanja Evropske godine kulturnog nasleđa. Ideja je da se pored evropske vidljivosti lokalnog kulturnog nasleđa dodeli i finansijaska podrška.

Gostuša je selo u blizini Pirota koje se izdvaja po svojoj arhitekturi, jer tokom izgradnje kuća nije korišćen nikakav vezivni materijal, već su kuće komponovane ređanjem kamena i drveta. Fokus projekta je na oživljavanju i razvoju zajednica i sredina koje baštine prirodno i kulturno nasleđe.

Studija zaštite sela Gostuša kraj Pirota je 2016. godine dobila nagradu Evropske komisije i panevropske mreže organizacija civilnog društva u oblasti nasleđa „Evropa Nostra“.

Više o celoj inicijativi i ostalim dobitnicima u ovoj godini možete pogledati ovde.


Archives