Treninzi za finansijsko upravljanje evropskim projektima u kulturi

Treninzi za finansijsko upravljanje evropskim projektima u kulturi

11/09/2019

U cilju postizanja što boljih rezultata na konkursima koji će biti raspisivani u narednom periodu, Desk Kreativna Evropa Srbija u saradnji sa EU info centrom u Beogradu organizuje dva treninga za finansijsko upravljanje međunarodnim projektima u kulturi 8. i 9. oktobra u Beogradu.

Povod za organizovanje treninga je potreba za demistifikacijom procedura realizacije evropskih projekata u kulturi, jer se načini administriranja pravnog okvira i finansijskih pravila međunarodnih projekata razlikuju u odnosu na nacionalne projekte koji su poznati većini domaćih profesionalaca u kulturi.

U višegodišnjem radu s ustanovama i organizacijama u kulturi, prepoznajemo potrebu za boljim razumevanjem i saradnjom između nosioci programskih aktivnosti projekata s jedne, i finansijkih menadžera s druge strane, pri kreiranju i realizaciji budžeta evropskih projekata, rukovođenju administracijom i sastavljanju finansijskih izveštaja.

Program treninga biće zasnovan na uslovima konkurisanja na pozive programa Kreativna Evropa, a kako je priroda administracije i rada u javnom i civilnom sektoru u izvesnom smislu različita, trening će biti podeljen u dva segmenta koji će biti organizovani u dva dana:

– U utorak, 8. oktobra u 14 časova, biće organizovan trening namenjen zaposlenima u javnim ustanovama kulture – najpre, zaposlenima u računovodstvenim službama muzeja, pozorišta, galerija, kulturnih centara i domova kulture, instituta, univerziteta i dr. koji žele da prošire znanja i podele svoja iskustva u pogledu finansijkog upravljanja evropskim projektima u kulturi;

– U sredu, 9. oktobra u 14 časova, biće organizovan trening koji je namenjen profesionalcima u kulturi koji rade u civilnom sektoru i to predstavnicima udruženja građana, zadužbina i fondacija koji žele da steknu ili prošire znanja o finansijskom planiranju i realizaciji evropskih projekata. Takođe, pozivaju se i frilens menadžeri u kulturi koji se interesuju za osmišljavanje budžeta međunarodnih projekata.

Kako biste se prijavili za učešće, potrebno je da najkasnije 30. septembra u podne pošaljete prijavu koja sadrži:

– Ime i prezime osobe koja se prijavljuje;
– Naziv ustanove/ organizacije u kulturi koju predstavlja;
– Da li ima iskustvo u realizaciji EU projekata u kulturi;

Prijave se šalju na elektronsku adresu kreativnaevropa@kultura.gov.rs, sa naznakom za koju radionicu se prijavljujete. Napominjemo da će prednost imati predstavnici ustanova i organizacija koji do sada nisu imali iskustvo u realizaciji evropskih projekata u kulturi, kao i da se ispred jedne ustanove/ organizacije može prijaviti do dva predstavnika/ce.

Trenige će voditi Marina Kostić, stručna saradnica za administriranje međunarodnih projekata u Centru za promociju nauke. Marina Kostić je stekla izuzetno iskustvo u pogledu planiranja, praćenja i izveštavanja o finansijama na evropskim projektima u kulturi, a trenutno je angažovana na 12 međunarodnih projekata CPN-a u okviru različitih EU programa: Kreativna Evropa, Horizont2020, Erazmus+, COST, FP7, LLP Comenius i dr.