Desk Kreativna Evropa Srbija na kongresu u Francuskoj

Desk Kreativna Evropa Srbija na kongresu u Francuskoj

15/09/2019

Nacionalno udruženje sekretarijata za kulturu gradova i opština Francuske svake godine organizuje događaj posvećen aktuelnim pitanjima u kulturi. Fokus ovogodišnjeg kongresa u Renu bila je kulturna saradnja, kako na nacionalnom tako i na internacionalnom nivou kroz različite nivoe povezivanja umetnika, profesionalaca u kulturi, organizacija i ustanova.

Desk Kreativna Evropa Srbija predstavljao je rukovodilac Dimitrije Tadić koji je vodio radionicu Evropske saradnje u okviru koje je predstavio aktivnosti Deska iz Srbije usmerene ka internacionalizaciji rada ustanova i organizacija iz Srbije. U okviru kongresa predstavljena je publikacija Deska Kreativna Evropa Srbija (Re)pozicioniranje regiona Jugoistočne Evrope kroz kulturu, a svi zainteresovani su imali prilike da se upoznaju sa mogućnostima za saradnju na ovim prostorima.