Desk Kreativna Evropa Srbija na festivalu Zvrk u Sarajevu

Desk Kreativna Evropa Srbija na festivalu Zvrk u Sarajevu

28/09/2019

Desk Kreativna Evropa Srbija učestvovao je na internacionalnom festivalu savremenog performansa Zvrk 2019, koji je održan u Sarajevu u avgustu.

Ovaj festival specifičan je po tome što celokupni program plesnih i umetničkih performansa predstavlja u javnom prostoru, izvan okvira tradicionalnih scenskih prostora. Fokus ovogodišnjeg festivala je na publici i interakciji publike i umetnika. Pored niza performansa posetioci su imali prilike da se upoznaju sa novim trendovima u scenskoj umetnosti kroz performanse, radionice i edukativni program.

Rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija Dimitrije Tadić, učestvovao je na okruglom stolu na temu „Edukacija i savremeni scenski izraz – susret partnera budućih evropskih projekata“ gde je predstavio aktuelno stanje na sceni Srbije i mogućnosti za saradnju umetnika i profesionalaca u kulturi. Nakon okruglog stola eksperti su došli do zaključka da je potrebna veća saradnja između umetnika na prostorima Zapadnog Balkana kako bi se osnažio celokupni sektor.