Radionica pisanja projekata: Izaći na međunarodnu scenu – mogućnosti i izazovi

Radionica pisanja projekata: Izaći na međunarodnu scenu – mogućnosti i izazovi

08/10/2019

Kolarčeva zadužbina, petak, 8. novembar u 10 časova

Radionica ima za cilj da upozna polaznike s temom međunarodne kulturne saradnje, a posebno s konkretnim mogućnostma za razvoj organizacija kroz pozicioniranje na međunarodnoj sceni. Radionicu čini uvodno predavanje (30 minuta); rad u grupama na koncpiranju i razvoju izabranih projektnih ideja čiji cilj treba da bude međunarodno pozicioniranje i razvoj međunarodne saradnje (1h 30 minuta); prezentacija projekata (30 minuta); diskusija i komentari (30 minuta).
Grupe će biti formirane u odnosu na tip ustanove iz koje učesnici radionice dolaze (muzeji, biblioteke, arhivi, kulturni centri…).

Kome je namenjenа?

Radionica je namenjena urednicima programa gradskih ustanova kulture: muzeja, galerija, biblioteka, kulturnih centara, arhiva i drugih.

Koja znanja i veštine učesnici stiču?

Učesnici će imati priliku da unaprede znanja u pogledu koncipiranja projekata međunarodne saradnje i razvoja strateškog mišljenja u kulturi.

Kako se prijaviti za učešće?

Kako biste se prijavili za učešće potrebno je da pošaljete ideju za projekat međunarodne saradnje (tekst do 300 reči) koji će sadržati: naziv projekta; ciljeve projekta, sadržaj (aktivnosti), kao i obrazloženje potencijala ideje za razvoj međunarodne saradnje. Prijave se šalju na elektronsku adresu radionice.kreativnaevropa@gmail.com do 25. oktobra u podne.

Broj učesnika je ograničen na 25 ljudi. Biće izabrano do 5 projekata na kojima će se raditi u okviru radionice, dok će ostali učesnici moći da postave pitanja u vezi sa svojim projektnim idejama.

Ko vodi radionicu?

Dr Milena Dragićević Šešić je redovni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, direktorka Instituta za pozorište, film, radio i televiziju FDU i rukovoditeljka UNESCO-a katedre za kulturnu politiku i menadžment na Univerzitetu u umetnosti u Beogradu. Dragićević Šešić je bila na mestu rektorke Univerziteta umetnosti u Beogradu (2000-2004) i član Odbora za evropsku diplomu u Upravljanje kulturnim projektima (Fondacija Marcel Hicter, Brisel); Kulturne nagrade za istraživanje politike (ECF, Amsterdam) itd. Angažovana je kao gostujući predavač na brojnim univerzitetima u Evropi i svetu. Objavila je 16 knjiga i veliki broj eseja (Kultura otpora; Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima; Kultura: menadžment, animacija, marketing; Interkulturalna medijacija na Balkanu; Neofolk kultura; Umetnost i alternativa; Urbani spektakl; Horizonti čitanja …), koje su prevođene na 17 jezika. Bila je član Nacionalnog saveta za nauku (2006-2010), kao i Commandeur dans l’Ordre des Palmes Academikues (2003).