A New European Generation – Exploring Freedom and Identity through Creative Integration

A New European Generation – Exploring Freedom and Identity through Creative Integration

15/10/2019

Nosilac projekta: Artreach (events) ltd, Ujedinjeno Kraljevstvo

Altonale gmh, Nemačka

Centar za promociju zdravih stilova života udruženje, Republika Srbija

Cesie, Italija

CNC Danse, Francuska

Den selvejende institution swinging Europe forening, Danska

European educational exchanges – Youth for understanding aisbl, Belgija

Foreningen Aalborg Karneval, Danska

Museo dei bambini societa cooperativa sociale onlus, Italija

Pionirski dom – center za kulturo mladih, Slovenija

Teatrul național radu stanca Sibiu, Rumunija

Trafo kortars muveszetek haza, Mađarska

Iznos dodeljenih sredstava: 1.303.678,00 €

„Liberti“ je ambiciozni i inovativni kreativni odgovor na trenutne izazove sa kojima se suočava Evropska unija. U vreme značajnih promena za Evropu – sa velikim pomeranjima naroda i dolaskom izbeglica u Evropu; zabrinjavajućim propadanjem društvene kohezije, koja je fokusirana u pretnji od terorizma; i implikacijama Bregzita (kao i drugih mogućih strukturalnih promena EU) – ArtReach i partneri žele da se fokusiraju na pozitivni uticaj kreativne integracije kroz umetnost i kulturu, tako potpomažući stvaranje novog osećaja identiteta i mesta (kako lokalno tako i širom Evrope) uz veliku uključenost mladih ljudi. Takođe želimo da značajno razvijemo i ojačamo proces saradnje između umetnika i umetničke saradnje i razvoja publike koji je započet kroz prethodne projekte u okviru Kreativne Evrope koje je vodio ArtReach. Posvećeni smo uključivanju mladih umetnika i mladih publika.

„Liberti“ spaja 12 kulturnih partnera iz 10 zemalja, partnera koji dele iste vrednosti, strast i posvećenost. Stvorićemo živopisni kustoski i razvojni tim koji će omogućiti umernicima i profesionalcima u kulturi da rade zajedno tokom tri godine i proizvedu najmanje 75 novih radova kroz saradnje 750 madih umetnika, a koji će biti predstavljeni kao događaji sa besplatnim ulazom širom Evrope i sa transnacionalnom cirkulacijom. Inside Out Performance, Processional Theatre, Liberty Wall-Art, Outdoor Digital Arts projekti, radionice i seminari, udruženo će istraživati temu kreativne integracije i identiteta, uključujući festivale, mesta gde se događaji održavaju, interdisciplinarne umetnosti, trening i konferencije. Projekat uključuje posvećenost razvoju publike i obrazovanju/treningu, prioritizaciji kulturno raznolikih i zapostavljenih zajednica, uključujući migrante, osobe nepovoljnog društveno-ekonomskog porekla i osobe sa invaliditetom. „Liberti“ će biti zaključen petomesečnim pan-evropskim programom od maja do septembra 2022. godine, uz maksimalnu upotrebu tehnologije za deljenje radova i ideja što je šire moguće, na tak način generišući značajan pomak ka nasleđu.