Beyond Quantum Music

Beyond Quantum Music

15/10/2019

Nosilac projekta: Muzikološki institut SANU, Republika Srbija

Ars electronica Linz gmbh & co kg, Austrija

Centar za novu umetnost, Republika Srbija

Stichting the generator, Holandija

Iznos dodeljenih sredstava: 178.770,00 €

Beyond Quantum Music je projekat koji istražuje vezu između umetnosti i kvantne fizike. Glavna svrha projekta je proširenje i razvoj produkcijskih, edukacionih i umetničkih aspekata pilot projekta Quantum Music, koji je završen 2018. godine – s tim što se ovog puta ne radi samo o muzici, već takođe i o vizuelnim i digitalnim umetnostima.

Primarni cilj novog konzorcijuma je razvoj publike u četiri partnerske zemlje, ali takođe i u širem evropskom kontekstu. Sekundarni cilj je transnacionalna mobilnost i uspostavljanje mreže organizacija i individualaca koji će nastaviti da izvode i promovišu kvantnu muziku i na taj način osiguraju dugoročnu održivost projekta. Projekat će obuhvatiti teoretske koncepte i eksperimente u domenu kvantne akustike; muzikološki rad u vezi sa proučavanjem i ekspanzijom novog žanra kvantne muzike koji je stvoren u pilot projektu; proširenje uzorka biblioteke kvatnih zvukova sa otvorenim pristupom i njihove umetničke upotrebe; komponovanje novih muzičkih komada zasnovanih na principima i zvucima kvantne fizike; dalji razvoj Quantum Link tehnologije koja je neophodna za spajanje akustičnog i kvantno – mehaničkog domena; dizajniranje i proizvodnja novih hibridnih instrumenata koji su zasnovani na Quantum Link tehnologiji.

Beyond Quantum Music takođe će uključivati takmičenje za umernike iz domena muzike, vizuelnih umetnosti i digitalne interaktivne umetnosti, koji će podneti radove inspirisane kvantnim svetom. Sledeći korak biće produkcija novog multimedijalnog događaja „Quantum Music 2.0“ koji će uključiti nagrađivane radove kompozitora, vizuelnih i digitalnih umetnika, kao i radove lokalnih umetnika iz partnerskuh zemalja. Događaj će biti izveden u svim partnerskim gradovima (Linc, Hag, Hanover i Beograd). Takođe, uspostavićemo i internet portal gde će kompletna biblioteka uzoraka kvantnen muzike, kao i prethodni umetnički i naučni rezultati Quantum Music projekta, biti ponuđeni korisnicima širom sveta (otvoreni pristup).