Inclusive Theater(S)

Inclusive Theater(S)

15/10/2019

Nosilac projekta: ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna, Italija

Empresa de gestão de equipamentos e animação cultural entidade empresarial municipal, Portugalija

Fundación caja Granada, Španija

Plavo pozoriste – pozorisna laboratorija, Republika Srbija

Theatro atomon me anapiria, Grčka

University of Wolverhampton, Ujedinjeno Kraljevstvo

Износ додељених средстава: 294.479,00 €

Inclusive theater(S) je projekat saradnje širokog spektra, i uključuje 6 partnera iz 6 zemalja tokom 30 meseci.

Glavni cilj je razvoj nove publike u pozorištima koja su vodeća u inkluzivnim praksama za osobe sa oštećenim sluhom mi vidom tokom pozorišnih izvođenja na evropskom nivou.

Specifični ciljevi:

• deljenje dobrih praksi za Inkluzivni Teatar među ekspertima kroz formalne i neformalne aktivnosti i trening;
• konvencionalizovanje i povećanje broja dostupnih pozorišta u zemljama gde se nudi pomoć osobama sa oštećenim sluhom i vidom;
• testiranje i validacija pilot aktivnosti za inluzivne servise u pozorištima u 6 zemalja;
• razvoj i primena Kampanje za podizanje svesti o potrebama osoba sa oštećenim sluhom i vidom u pozorištu širom Evrope, tako stimulišući inkluzivne politike i uključivanje društva;
• širenje zaključaka projekta i podrške koju je EU pružila njegovoj implementaciji, osiguravajući dugoročnu održivost.
Projekat će uključiti kulturne operatore, audio opisivače, audio prevodioce i pružaoce usuga audio opisivanja; pružaoce usluga titlovanja, prevodioce znakovnog jezika i sličnih usluga; gluve i ljude oštećenog sluha (ciljana publika); slepe i ljude oštećenog sluha (ciljana publika); kreatore politika; medije i novinare; opštu javnost i lokalne zajednice.

Proizvedeni ishodi biće sledeći:

ER1. Unapređene komepetencije i veštine audio opisivača, audio prevodilaca, prevodilaca titlova i prevodilaca znakovnog jezika;

ER2. Unapređene kompetencije kulturnih operatora (javnih i privatnih) u upravljanju inkluzivnim praksama za publiku sa oštećenim sluhom i vidom;

ER3. Razvoj nove publike u uključenim pozorištima, zahvaljujući osnaživanju inkluzivnih servisa;

ER4. Podignuta svest među redovnom pozorišnom publikom i kreatorima politika o politikama i praksama socijalne inkluzije kroz kulturu.

ER5. Podignuta svest i interesovanje za projektne aktivnosti i EU programe za finansiranje.