MOST – The Complex Strategy to develop the Balkan World Music Scene

MOST – The Complex Strategy to develop the Balkan World Music Scene

15/10/2019

Nosilac projekta: Hangvető Zenei Terjeszto Tarsulas Kft., Mađarska

Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana, Rumunija

European music council ev, Nemačka

Fondacija EXIT, Republika Srbija

International Errands Ltd., Bugarska

MA Music, Leisure & Travel Ltd , Ujedinjeno Kraljevstvo

Palais des beaux arts, Belgija

Piranha arts ag, Nemačka

“ReK” Remont Kapital Culture Center, Albanija

Iznos dodeljenih sredstava: 2.000.000,00 €

Nagrađivani projekat MOST ima za cilj da unapredi tržište svetske muzike Balkana kroz komplesknu strategiju koja uključuje razvoj publike, profesionalni trening, pomoć pri izvozu, mobilnost umetnika i prefoesionalaca, upravljanje događajima, razvoj platformi i zagovaranje za politike. Predlog je fokusiran na svetsku muziku, zato što je to muzička pojava koja unaprežuje komunikaciju izmežu različitih kultura. Ovaj projekat predstavlja sredstvo za očuvanje i prenošenje tradicija među generacijama i kulturama kao i jedan od najmoćnijih alata interkulturalne komunikacije.

Balkanski region poseduje visok nivo kvaliteta i veliki potencijal muzičkih tradicija i muzičara, a ovaj potencijal je vrlo neiskorišćen na svetskom tržištu. U našem predlogu, kulturni i ekonomski pristupi su u harmoniji. Mi stalno koristimo terminologiju tržišne ekonomije, kao što su „lanac vrednosti“, „brend“, „izvoz“, „prodajni kanali“. Ovo može da deluje čudno u projektu kulturne saradnje, ali je ovo takođe srž ovog projekta pošto mi verujemo da je muzičkom sektoru koji je u razvitku potrebno održivookruženje politika i tržišta kao i kompetetni profesionalci.

Ovaj program nudi odgovore na nekoliko različitih izazova, kao što su nedostatak profesionalne kompetentnosti, buking agenti i menadžeri; pogrešan utisak širom sveta o muzici koja dolazi sa Balkana; ograničen broj međunarodno uspešnih umetnika kojima se upravlja u inostranstvu; nedostatak pravnih okvira za politike, programe finansiranja, inicijative za izvoz i profesionalci koji donekle nisu povezani u inače vrlo povezanoj zajednici svetske muzike. Ovaj projekat bavi se izazovom rešavanja ovih problema programima koji su napravljeni za ovu svrhu. Široko rasprostranjeni treninzi za menadžment u muzici u 9 zemalja; programi razmene; radovi na temu politika; konferencija; kompleksna podrška za međunarodni izvoz za umetnike i na kraju pokretanje prve prezentacije regionalnu muziku. Svrha svega ovoga je da se ponudi inicijalni podstrek sektoru svetske muzike na Balkanu što može pomoći da se dosegne održivi model.