Ciklus “Pametni – uzbudljivi – kreativni gradovi”

Ciklus “Pametni – uzbudljivi – kreativni gradovi”

04/12/2019

UNESCO Katedra za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu u saradnji sa Kolarčevom zadužbinom, Misijom OEBSa u Srbiji i Deskom Kreativna Evropa Srbija organizuje treću po redu tribinu pod nazivom “Kreativni gradovi: evropska perspektiva”.

Tema treće tribine su iskustva vodećih organizacija iz Srbije koje se bave javnim prostorima i kreativnošću na nivou Evrope: Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, Nova iskra i Novo kulturno naselje.

Biće predstavljena njihova međunarodna iskustva u radu na projektima koji se bave kreativnim gradovima i podržani su kroz glavni program EU za kulturu, Kreativna Evropa, a razgovor je namenjen profesionalcima u kulturi koji žele da se upuste u razvoj srodnih inicijativa. Projekat BINE se bavi stvaranjem „zajedničkog“ u okviru javnih gradskih prostora u Evropi; Nova iskra radi na razvoju kulinarstva kao nove grane lokalnih kreativnih ekonomija, a Novo kulturno naselje na internacionalizaciji gradova kroz saradnju sa umetnicima. Promocija i stvaranje novog evropskog kulturnog identiteta zajednička je tema svih projekata, i govoriće se o sledećim pitanjima:

– Na koji način evropske organizacije u kulturi zaista pomažu ljudima da žive bolje u svojim gradovima?

– Koje pristupe podržava Evropska unija?

– Šta su specifična iskustva i naučene lekcije iz Srbije?

– Kako se u Evropi definiše zajednički prostor? Na koje načine se taj prostor stvara?

– Kakav je odnos ekonomskog, društvenog i kulturnog razvoja gradova i zajednica koje u njima žive?

– Šta su problemi i uspešne strategije i prakse u radu sa lokalnim zajednicama?

U tribini učestvuju

Jelena Ivanović Vojvodić, Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, Beograd

Shared cities

Relja Bobić, Nova Iskra, Beograd

Food is Culture

Marko Jozić, Novo kulturno naselje, Novi Sad

Magic carpets

Moderatorka: Nina Mihaljinac, predavač na UNESKO Katedri za kulturnu politiku i menadžment u kulturi

Ne propustite priliku za susret i razgovor s vodećim stručnjacima i praktičarima koje se bave javnim prostorima, kreativnošću i upravljanjem međunarodnim projektima!

Vidimo se na Kolarcu!