Konkurs ”Jačanje kulturne saradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Zapadnog Balkana”

Konkurs ”Jačanje kulturne saradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Zapadnog Balkana”

17/12/2019

Konkurs ”Jačanje kulturne saradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Zapadnog Balkana” je otvoren 17. decembra 2019. godine i traje do 31. marta 2020. godine.

Opšti cilj konkursa je pružanje podsticaja pomirenju i izgradnji dobrosusedskih odnosa na Zapadnom Balkanu kroz kulturnu saradnju.

Specifični ciljevi konkursa su:

● Jačanje prekogranične kulturne saradnje unutar regiona Zapadnog Balkana i država članica EU;

● Jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija u regionu.

Shodno tome određeni su sledeći prioriteti za odabir projekata:

1. Jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija da deluju na transnacionalnom i međunarodnom planu;

2. Povećanje transnacionalne cirkulacije umetničkih dela i mobilnosti aktera u kulturi i umetnosti;

3. Unapređenje interkulturnog dijalogа između umetnika, profesionalaca u kulturi i šire javnosti.

Budući da se konkurs finansira iz EU programa IPA II u projektima mogu učestvovati samo zemlje članice EU i zemlje Zapadnog Balkana. Na konkurs se mogu prijaviti samo pravna lica, a projekti moraju biti partnerski. Partnerstvo projekta mora da čini najmanje pet partnera (nosilac projekta + četiri partnera), s najmanje dva partnera iz dve različite zemlje Zapadnog Balkana i najmanje dva partnera iz dve različite EU zemlje.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu biće 100 000 €, a maksimalni iznos 500,000 €. Traženi iznos bespovratne pomoći može predstavljati do 85% ukupnih opravdanih troškova projekta. Preostali iznos (15%) osigurava podnosilac predloga projekta.

Minimalno vreme trajanja projekta je 24 meseca, a maksimalno 48 meseci. Aktivnosti na projektu moraju da otpočnu između 1. januara i 31. marta 2021. godine.

Treba imati u vidu da se na ovaj konkursni poziv ne mogu predati prijave koje su već predate na poslednji raspis konkursa za evropske projekte saradnje.

Priručnik za aplikante, sve potrebne uslove i dokumentaciju možete pregledati ovde.

Desk Kreativna Evropa Srbija i Antena Kultura Deska Srbija vam stoje na raspolaganju za pomoć pri konkurisanju. Javite nam se da zakažemo sastanak i zajedno razmotrimo mogućnosti za konkursanje.

Pozivamo vas i da pratite objave na našem sajtu o događajima koje ćemo organizovati u narednom periodu, a u cilju što bolje pripreme domaćih ustanova i organizacija za konkursanje.