Muzika pokreće Evropu: koprodukcije u oblasti muzike

Muzika pokreće Evropu: koprodukcije u oblasti muzike

23/12/2019

Konkurs se odnosi na podršku umetničkog stvaralaštva u oblasti muzike i to najpre projekata koji podrazumevaju proces saradnje pojedinaca u stvaranju stihova i pesama s ciljem komercijalizacije i ostvarivanja prihoda.

Namera je da se radi na pospešivanju međunarodne saradnje umetnika, tekstopisaca i producenata iz različitih zemalja koje učestvuju u programu Kreativna Evropa radi zajedničkog rada na muzičkim delima koja ukrštaju njihove talente, veštine i osnaživanja kreativnog potencijala celog tima.

Konkurs je deo šire inicijative programa Kreativna Evropa – Muzika pokreće Evropu, u okviru kojeg se rezidencijalni programi, kampovi za tekstopisce i drugi umetnički programi prepoznaju kao dobra prilika za prikazivanje evropske kulturne raznolikosti kroz muziku, jer doprinose razvoju novih umetničkih praksi, inovativnim pristupima stvaranju i istraživanju u oblasti muzike.

Opšti cilj ovog poziva je identifikovanje i podrška najmanje 10 inovativnih i održivih pilot programa koprodukcije za tekstopisce i muzičare koji jasno oslikavaju evropske vrednosti, kako bi se olakšao razvoj evropskog muzičkog repertoara.

Specifičan cilj ovog konkursa se odnosi na organizaciju evropskog kampa koji će okupiti profesionalce u kulturi i kreativne pojedince kako bi unapredili veštine učesnika za pisanja pesama. Kamp treba da pruži mogućnosti za učenje od iskusnih profesionalaca, unapređenje veština kreativnog pisanja, da omogući saradnju sa drugim polaznicima kampa, pomogne izgradnji mreže pisaca pesama među učesnicima, promoviše umrežavanje sa uspešnim profesionalcima muzičke industrije i pomogne učesnicima da uspešno steknu iskustvo kreativnog procesa i znanja o biznisu u ovoj oblasti. Predlozi projekata bi trebalo da oslikavaju jasnu viziju o tome kako će se proizvedena muzička dela predstaviti i doći do publike.

Takođe, kako bi se umetnicima pomoglo da uspešno stupe na muzičko tržište, predlozi projekata treba da obuhvate najmanje dva od nekoliko komplementarnih ciljeva koji su navedeni u raspisu konkursa.

Maksimalna podrška po projektu može da iznosi 50.000 evra, što predstavlja ne više od 85% ukupne vrednosti projekta. Predlog projekta mogu podneti ustanove i organizacije pojedinačno ili kao partnerstvo koje čini minimum dva pravna lica.

Više o detaljima konkursa (specifični ciljevi, predložene aktivnosti, propozicije u vezi s partnerstvom i dr.) možete naći na sajtu Evropske komisije u vodiču za konkurisanje.