Digitalno povezivanje kulturnih i audiovizuelnih sadržaja

Digitalno povezivanje kulturnih i audiovizuelnih sadržaja

20/01/2020

Na osnovu specifičnog cilja za podsticanje razvoja politike, inovacija, kreativnosti, razvoja publike i novih modela poslovanja i upravljanja kroz podršku transnacionalnoj saradnji, u okviru programa Kreativna Evropa je raspisan međusektorski poziv za podršku testiranju novih i međusektorskih poslovnih pristupa finansiranju, distribuciji i monetizaciji stvaranja.

Fokus poziva je na uspostavljanju laboratorija kreativnih inovacija za međusektorsku saradnju i inovacije, a očekuju se pilot projekti koji istražuju potencijal međusektorske saradnje.

Biće podržani projekti koji:

a) nude nove oblike stvaralaštva kroz ukrštanje različitih oblasti kulture i audiovizualne delatnosti, uz korišćenje inovativnih tehnologija, s fokusom na virtuelnu realnost,
ili

b) imaju osmišljen inovativni međusektorski pristup i alate koji olakšavaju pristup, distribuciju, promociju i/ ili monetizaciju kulture i kreativnosti, uključujući kulturnu baštinu.

U formulisanju projektne ideje posebno su važni sledeći aspekti:

– projekat ima inovativni pristup rešavanju problema i izazova u oblasti kulture;

– publika i iskustvo korisnika su od presudnog značaja za utvrđivanje problema;

– tehnologija je tu da omogući da se reše ključni problemi, a nije sama sebi cilj;

– inovativnost se ogleda u stvaranju, distribuciji i promociji kreativnog sadržaja;

– međusektorska saradnja i upotreba novih tehnologija moraju biti važni činioci predloga projekta.

Podnosilac jednog predloga projekta mora biti konzorcijum sastavljen od najmanje 3 pravna lica iz tri različite zemlje koje učestvuju u programu Kreativna Evropa i koji predstavljaju diverzitet ekspertize u nekoliko različitih oblasti kulture i audiovizuelnih delatnosti.

Detaljnije informacije možete naći na sledećim linkovima:

Vodič za konkurisanje i poѕiv za dostavljanje predloga projekata: ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/crea/wp-call/call-fiche-eacea-28-2019_en.pdf

Vodič za aplikante: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/crea/guide/crea-guide-applicants_en.pdf

Izgled konkursnog formulara: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/crea/tpl/pt/pt-eacea-28-2019_en.pdf

Model ugovora o saradnji: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/eplus/mga/eplus_mga_en.pdf

Rok za konkurisanje: 14. maj 2020. god. 17:00

Više informacija: https://bit.ly/2TG38EB