Nekoliko saveta za konkurisanje

Nekoliko saveta za konkurisanje

05/02/2020

Drage naše kolege,

Bilo da tek krećete sa pripremom ili da ste već osmislili projekat, pripremili smo nekoliko saveta kako bismo vam pomogli. Ukoliko učestvujete kao partner, nastojite da se uključite u osmišljavanje projekta i pripremu konkursne dokumentacije, jer će samo na taj način projekat oslikavati zajednički interes, što je odlika najboljih projekata saradnje.

  • Dobro upoznajte svoje partnere

Partnere možete naći na više načina, a osnovne predloge možete naći na našem sajtu. Ukoliko biste popunili poziv za partnerstvo, jasno obrazložite svoja interesovanja i oblast ekspertize. Obavestite svoje domaće i međunarodne kontakte da pripremate projekat ili da ste zainteresovani da se priključite.

Kako biste se bolje upoznali, kreirajte mogućnost za direktan kontakt sa vašim partnerima, putem Skajpa ili uživo. Razgovarajte o očekivanjima od projekta i u odnosu na to odredite zajedničke ciljeve. Sagledajte pojedinačne snage i na osnovu toga podelite zaduženja. Uspešna komunikacija u pripremi projekta garantuje i uspešnu realizaciju kada projekat otpočne!

  • Definišite područje saradnje i predlog projekta

Prema dosadašnjim statistikama rezultata konkursa, najčešći razlog za odbijanje projekata je nedovoljno razumevanje prioriteta konkursa. Imajte u vidu da je neophodno izabrati samo jedan prioritet, a detaljno pojašnjenje prioriteta možete naći u Vodiču za konkurisanje (strana 4). Ukoliko niste sigurni da li projektna ideja odgovara na prioritete konkursa, kontaktirajte sve deskove zemalja koje učestvuju u projektu i zakažite razgovor.

Na sastancima s partnerima razgovarajte o temi koju vaš projekat pokreće, ciljevima i ciljnim grupama (publici), aktivnostima i očekivanim rezultatima, koji bi imali održivi uticaj u sredini u kojoj delujete. Ne zaboravite da je vidljivost projekta veoma važan segment projekta, koji treba pažljivo osmisliti koristeći sve raspoložive resurse.

Detaljno pročitajte Vodič za konkurisanje, a naročito obratite pažnju na odeljak koji govori o kriterijumima ocenjivanja (strana 16).

  • Uputite se u proces podnošenja konkursne dokumentacije

Upoznajte se sa konkursnom procedurom tako što ćete pročitati Vodič za aplikante u kojem je objašnjena cela procedura podnošenja projekta, korak-po-korak. Takođe, u odeljku ”Aneksi” preuzmite dokumenta koja čine projektnu aplikaciju.

Kako biste preuzeli konkursni formular, sve organizacije na projektu moraju da imaju PIC (Participant Identification Code) broj koji se dobija jednostavnim registrovanjem na Portalu učesnika EU programa. PIC broj je jedinstveni registracioni kod, koji ćete jednom kreirati i koristiti pri svakom konkurisanju. Nosioci projekata moraju imati i EULogin nalog, koji se takođe jednostavno kreira i koristi pri podnošenju konkursne dokumentacije.

  • Procenite svoje finansijske mogućnosti – iskoristite ovu priliku!

Ovaj konkurs je osmišljen kako bi se osnažilo učešće organizacija koje nisu imale veliki priliv sredstava i koje imaju niske finansijske kapacitete. Iz tog razloga je sufinansiranje je smanjeno na 15% vrednosti projekta.

Finansijski plan projekta bi trebalo da odgovara finansijskim kapacitetima partnerstva, pa je stoga osnovni savet da u odnosu na mogućnosti vaše organizacije odredite i svoj udeo u grantu.

U pojedinim zemljama, poput Srbije, postoje instrumenti sufinansiranja na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom novu. Pregled izvora sufinansiranja možete preuzeti ovde.

  • Pripremite se uz našu pomoć

Javite nam kakvi su vaši planovi i kakva vrsta pomoći vam je potrebna. Kultura desk Srbija nastoji da na različite načine pruži podršku svima koji planiraju da konkurišu.

U narednom periodu organizujemo više događaja koji su posvećeni pripremi za uspešno konkurisanje – prijavite se za učešće u obuci za pisanje projekata koju organizujemo 13. februara u Beogradu ili dođite na neki od info dana u nekoliko gradova Srbije.

Ukoliko niste u prilici da se vidimo na događajima, zakažite sastanak jedan-na-jedan u Desku ili preko telefona/Skajpa.

Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja i držimo palčeve i ove godine!

Srdačno,

Tim Kultura deska Srbija