Muzika pokreće Evropu: Muzičko obrazovanje i učenje

Muzika pokreće Evropu: Muzičko obrazovanje i učenje

07/02/2020

U okviru pripremne aktivnosti Muzika pokreće Evropu je otvoren konkurs Muzičko obrazovanje i učenje. Cilj konkursa je da se prepoznaju i podrže osam inovativnih pristupa muzičkom obrazovanju i učenju koji će predstavljati interresornu saradnju polja muzičkog stvaralaštva i obrazovanja.

Muzičko obrazovanje može biti korisno na mnogo načina, međutim, podrška u okviru ovog poziva biće ograničena na projekte koji doprinose jačanju društvene inkluzije, tj. one projekte koji omogućavaju pristup muzičkom obrazovanju i učenju deci koja inače ne bi imala tu mogućnost. Društvena inkluzija u ovom kontekstu znači pružanje neophodne podrške svim učenicima u skladu sa njihovim specifičnim potrebama, a naročito decu u nepovoljnom socioekonomskom položaju, migrantskog porekla ili decu sa posebnim potrebama.

Namera je da se testiraju mali projekti koji bi imali evropsku dimenziju.

Pripremna aktivnosti „Muzika pokreće Evropu: Jačanje evropske muzičke raznolikosti i talenta“ ima za cilj da testira i osmisli adekvatan način sektorskepodrške muzičkom stvaralaštvu, kao novom elementu narednog programa Kreativna Evropa 2021-2027.

Konkurs je otvoren do 6. aprila 2020. godine u 12 časova.

Više informacija o uslovima konkursa možete naći ovde.