Info dan u Kanjiži

Info dan u Kanjiži

04/03/2020

S obzirom na to da je produžen rok za podnošenje predloga projekata u okviru programa Kreativna Evropa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu, Antena Klutura Deska Srbija organizuje Info dan u Kanjiži, 9. marta sa početkom u 13 časova, u Obrazovno-kulturnoj ustanovi „Cnesa“.

Program info dana će biti usmeren ka predstavljanju trenutno otvorenih konkursa, a najpre Konkursa za projekte kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu. To je prilika da svi koji imaju naperu da konkurišu postave pitanja i reše nedoumice u vezi s propozicijama konkursa i procesom konkurisanja.

Pozivamo predstavnike svih ustanova i organizacija u kulturi iz Kanjiže i mesta u okruženju – javne ustanove kulture i organizacije civilnog društva koje se bave kulturom, obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama, kao i samostalne umetnike, kustose i menadžere u kulturi da prisustvuju info danu i upoznaju se sa mogućnostima koje nudi program Kreativna Evropa.

Obrazovno-kulturna ustanova „Cnesa“ se nalazi na Glavnom trgu br. 9.

Vidimo se u Kanjiži!