Info dan u Gradskom muzeju Subotice

Info dan u Gradskom muzeju Subotice

06/03/2020

Antena Kultura deska Srbija organizuje info dan o konkursu za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu, u Gradskom muzeju Subotice, 9. marta u 10 časova.

Program info dana će biti usmeren ka predstavljanju trenutno otvorenih poziva za predloge projekata, a najpre Konkursa za projekte kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu. To je prilika za sve koji imaju nameru da konkurišu, da postave pitanja i reše nedoumice u vezi s propozicijama konkursa i procesom konkurisanja.

Pozivamo predstavnike svih ustanova i organizacija u kulturi iz Subotice i mesta u okruženju – javne ustanove kulture i organizacije civilnog društva koje se bave kulturom, obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama, kao i samostalne umetnike, kustose i menadžere u kulturi da prisustvuju info danu i upoznaju se sa mogućnostima koje nudi program Kreativna Evropa.

Vidimo se u Subotici!