Monthly Archives: April 2020

Odgovori Evropske komisije na često postavljana pitanja

16/04/2020

Generalni direktorat za obrazovanje, omladinu, sport i kulturu objavio je odgovore na često postavljana pitanja u vezi sa programom Kreativna Evropa tokom pandemije COVID-19.

Pitanja su podeljena po kategorijama koje se odnose na pozive, selektovane projekte i trenutne korisnike programa, kao i opšta pitanja.
Više o pitanjima i odgovorima možete pročitati u FAQ dokumentu.


Produženi rokovi za konkurisanje

08/04/2020

Usled poteškoća u radu i komunikaciji nastalih zbog epidemije virusa Korona, produženi su rokovi za prijavljivanje na tri konkursa potprograma Kultura Kreativna Evropa:

– Konkurs „Jačanje kulturne saradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija na Zapadnom Balkanu“ je otvoren do 28. aprila u 17h.
– Dva konkursa Muzika pokreće Evropu, za podršku projekata edukacije u polju muzike i za podršku projekta ko-kreacije, produženi su do 30. aprila u 13h.

Rok za konkurisanje na poziv za projekte prevoda književnih dela ostaje 5. maj, kao što je bilo ranije najavljeno. Više informacija o konkursima možete pronaći u objavama na našem sajtu, u odeljku Vesti i događaji.

Tim Kultura deska Srbija pruža podršku ustanovama i organizacijama u kulturi koje su zainteresovane za konkurisanje. Pratite objave na našem sajtu, uskoro će biti najavljeni pozivi za onlajn obuke. Ukoliko vam je potrebno savetovanje, možete nam se obratiti s pozivom za zakazivanje Skajp sastanka u vreme koje vam odgovara.

Fotografija: Victor J Blue, The NewYork Times


Koronavirus: posledice na implementaciju programa Evropske komisije

08/04/2020

Evropska komisija objavila je uputstva za korisnike programa povodom svih izmena na projektima uslovljenih koronavirusom.

Ukoliko je širenje koronavirusa COVID-19 omelo sprovođenje projekta ili ugovornih obaveza, prvi korak za sve korisnike programa je da obaveste Izvršnu agenciju (EACEA) tako što će poslati e-mail odgovornoj osobi na projektu sa kojom su obično u kontaktu ili poruku na zvanični kontakt akcije i detaljno opisati problem i njegov uticaj na implementaciju projekta.

U svakom slučaju, primenjivaće se sledeće mere fleksibilnosti:

1) Odobravanje troškova tekućih aktivnosti

U slučajevima gde su pojedinci sprečeni da učestvuju na programima, sastancima ili događajima, na primer zbog nedavnog kontakta sa nekim ko je zaražen virusom ili je boravio u području za koje se smatra da je izložen visokom riziku, EACEA može smatrati podobnim* troškove putovanja ili smeštaja koji se ne mogu otkazati i koji se ne refundiraju iz drugih izvora, pod uslovom da korisnici programa podnesu odgovarajuća prateća dokumenta (pre svega dokaz da su zatražili povraćaj novca i da su odbijeni).

2) Ukoliko COVID-19 sprečava sprovođenje aktivnosti

Ako je izvršenje ugovornih obaveza sprečeno zbog COVID-19 (na primer zbog nedostupnosti ključnog osoblja, nemogućnosti obavljanja posla u zoni pogođenoj virusom ili bilo kog drugog slučaja koji se može smatrati višom silom), EACEA može da prihvati zamenu aktivnosti ili odloženo izvršenje. Potrebno je da korisnik programa podnese opravdan zahtev za izmenu ugovora, uključujući produženje perioda njegove implementacije/ izvršenja.

Dokumentacija

Korisnici programa treba da prikupe i sačuvaju svu relevantnu dokumentaciju koja može biti potrebna u kasnijoj fazi da bi se dokazala / opravdala svaka donesena odluka koja se ticala sprovođenja projekta (naročito sa finansijskog stanovišta).

* pod uslovom da ispunjavaju opšte uslove podobnosti utvrđene ugovorom.

Pratite sajt EACEA kako biste se informisali o svim novim merama.


Archives