Odgovori Evropske komisije na često postavljana pitanja

Odgovori Evropske komisije na često postavljana pitanja

16/04/2020

Generalni direktorat za obrazovanje, omladinu, sport i kulturu objavio je odgovore na često postavljana pitanja u vezi sa programom Kreativna Evropa tokom pandemije COVID-19.

Pitanja su podeljena po kategorijama koje se odnose na pozive, selektovane projekte i trenutne korisnike programa, kao i opšta pitanja.
Više o pitanjima i odgovorima možete pročitati u FAQ dokumentu.