Monthly Archives: June 2020

Tenderski poziv: podrška prekograničnoj cirkulaciji i digitalnoj distribuciji izvođačkih umetnosti

23/06/2020

Objavljen je javni poziv za realizaciju konkursa podrške prekograničnoj cirkulaciji i digitalnoj distribuciji umetničkih dela.

Kriza izazvana pandemijom virusa kovid-19 je istakla ranjivost oblasti izvođačkih umetnosti, jer su se iznenada zatvorila sva mesta održavanja programa, a većina izvođačkih nastupa je odložena za period nakon letnje pauze. Nova šema podrške Evropske komisije ovoj oblasti, koja se fokusira na pozorište, ples, cirkus i uličnu umetnost, je stoga objavljena blagovremeno.

Novi poziv ima za cilj da podrži prekograničnu cirkulaciju i digitalnu distribuciju umetničkih dela izvođačkih umetnosti. To će pomoći ovoj oblasti da se oporavi i povrati svoju evropsku dimenziju, što je važna dodata vrednost programa Kreativna Evropa.

Poziv za tender u vrednosti od 2,5 miliona evra bi trebalo da rezultira izborom organizacije-izvođača ili konzorcijuma u četvrtom kvartalu 2020. godine, kako bi sredstva što pre bila na raspolaganju ustanovama i organzacijama u ovoj oblasti.

Tender je otvoren do 31. jula, a više informacija o uslovima konkursa možete pogledati ovde.


Forum Kreativna Evropa 2020

23/06/2020

Niš, 26. jun, Galerija savremene likovne umetnosti Niš
Valjevo, 1-2. jul, Narodni muzej Valjevo
Šabac, 2-3. jul, Narodni muzej Šabac

Turbulentne prilike i nestabilne okolnosti koje nastaju iz planskih i željenih promena, ali i nepredvidivih, kriznih perioda, poput aktuelne pandemije virusa, pred sve aktere u polju kulture postavljaju zadatak promišljanja uloge i mesta koje imaju u društvu.

Pod stalnim pritiskom prilagođavanja zahtevima sredine i globalnih promena, kao i promena vrednosnih sistema i interesovanja publike, aktuelno je pitanje kako kultura i umetnost mogu dalje da se razvijaju.

Zato je ovogodišnji Forum Kreativna Evropa 2020, koji se održava u tri grada – Valjevu, Šapcu i Nišu, osmišljen tako da podstakne diskusiju i promišljanje mogućih oblika delovanja i vizija razvoja koje će doprineti da ustanove i organizacije u kulturi budu akteri poželjnih promena i trendova u okruženju u kojem deluju.

Kroz višednevni program jačanja kapaciteta aktera u kulturi, želimo da podstaknemo ambiciju lokalne sredine i damo doprinos unapređenju ravnomernog kulturnog razvoja u Srbiji. Govorni program Foruma je osmišljen uzimajući u obzir potrebe i teme koje su prepoznate kao važne na lokalnom nivou, dok je program jačanja kapaciteta usmeren ka zajedničkom radu na strateškoj orijentaciji ustanova i organizacija u kulturi kroz radionice i in-house obuke koje vode predstavnici uspešnih priča programa Kreativna Evropa i eksperti u polju kulture.

Forum će biti održan u skladu sa propisanim merama zdravstvene zaštite, a program je otvoren za sve zainteresovane iz Valjeva, Šapca i Niša, kao i okolnih mesta.

Partneri u realizaciji ovogodišnjeg Foruma su Galerija savremene likovne umetnosti Niš, Narodni muzej Valjevo, Narodni muzej Šabac, IKOM Srbija, Kancelarija za saradnju s civilnim društvom – Program Evropa za građane i građanke i EU info mreža.

Program Foruma Kreativna Evropa 2020 u Nišu

Program Foruma Kreativna Evropa 2020 u Valjevu

Program Foruma Kreativna Evropa 2020 u Šapcu


Javni poziv za učešće u seminaru „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“

22/06/2020

Kultura desk Srbija u saradnji sa Centrom za kulturu „Vuk Karadžić“ Loznica organizuje seminar „Program Kreativna Evropa – priprema projekata“ od 13. do 16. jula 2020. godine. Seminar će biti održan u znamenitom mestu Tršić.

Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa, nezavisno od toga da li su učestvovali u projektima međunarodne saradnje ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti.

Teme kojima će se seminar baviti su savremene prakse i koncepti u međunarodnoj kulturnoj saradnji, kulturnoj baštini i savremenoj umetnosti; menadžment međunarodnih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa.

Potrebno je imati u vidu da na ovom seminaru pripremamo projekte ustanova i organizacija koje će konkurisati za podršku programa Kreativna Evropa, kako ove godine tako i narednih godina, te se ne očekuje da će učesnici seminara konkurisati u ovoj godini.

Događaj će biti održan u skladu sa propisanim merama zdravstvene zaštite, poštujući preporuke o predostrožnosti u cilju preventivne zaštite svih učesnika i bezbednog održavanja programa seminara. Seminar će biti organizovan za maksimalno 25 učesnika.

Cilj seminara

Cilj seminara je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polju kulture. Pored toga, seminar se organizuje radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.

Kriterijumi

Osnovni kriterijumi selekcije učesnika seminara su kvalitet predloga projekta i potencijalnih partnerstava. Kvalitet predloga projekata meri se u odnosu na: usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa, inovativnost i stručnu utemeljenost koncepta.

Uslovi javnog poziva

1. Broj mesta je ograničen;
2. Za učešće u seminaru mogu se prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove/ organizacije;
3. Kultura desk Srbija pokriva troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju svoje putne troškove.

Podnošenje prijave

Formular za prijavu možete preuzeti ovde.
Prijava na seminar treba da sadrži sledeće informacije (najviše do tri stranice):
– Kratak opis ustanove/ organizacije (misija, ciljevi, glavne aktivnosti);
– Naznaku o radnom mestu osobe (opis radnog mesta ili zaduženja) ili osoba koje se prijavljuju na učešće na seminaru;
– Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Kreativna Evropa ili smatra da predlog projekta ima potencijal za konkurisanje;
– Listu potencijalnih partnera na projektu;
Popunjenu potrebno je dostaviti na elektronsku adresu Kultura deska Srbija: kreativnaevropa@kultura.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu slati do 3. jula 2020. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.


Poziv za ekspertsku podršku projekata Evropskih prestonica kulture

17/06/2020

Projekat „Izgradnja kapaciteta za evropske prestonice kulture“ traži stručnjake iz različitih disciplina koji bi se pridružili ekspertskom timu. Ekspertski tim će pomoći u premošćivanju nedostataka u veštinama u implementacionim timovima evropskih prestonica kulture.

Traže se stručnjaci iz različitih oblasti koji bi pomogli da se zadovolje ključne potrebe za izgradnjom kapaciteta akcije Evropske prestonice kulture (ECoC). Organizacioni timovi svakog ECoC-a moći će da se uključe ekpertski tim kada su im potrebna specifična znanja i veštine.

Konkretno, traže se stručnjaci u sledećim oblastima:

• razvoj publike;

• rešavanje konflikata;

• upravljanje promenama;
• zakonske regulative (uključujući prava intelektualne svojine i licencne sporazume za kulturu);

• praćenje i evaluacija rada u kulturnom sektoru.

Potrebni su i stručnjaci za upravljanje, komunikaciju, koordinaciju i međunarodne odnose. Više informacija možete naći ovde.


Vesti

Predstavljanje programa Kreativna Evropa u NGVU

09/06/2020

U okviru ciklusa „Mesta kontekstualizacije umetničkog rada“ koji tokom tri sedmice juna realizuje Nova galerija vizuelnih umetnosti u Beogradu, o sistemima galerija, njihovom položaju, načinima finansiranja i njihovom prisustvu u projektima programa Kreativna Evropa govoriće Dimitrije Tadić, savetnik za vizuelnu umetnost i multimedije Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija.

Biće reči i o rezultatima petogodišnje realizacije Konkursa za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti i uticaja na obogaćivanje kolekcija javnih institucija i osnaživanja galerijskih kolekcija.

Razgovor će biti održan u četvrtak, 11. juna u 18h u prostoru galerije (Krunska 60). Urednica i moderatorka programa je Anica Tucakov, istoričarka umetnosti.

Ovaj mini ciklus od tri razgovora predstavlja najavu edukativnog programa koji će biti posvećen preispitivanju strukturnih elemenata sistema vizuelnih umetnosti u našem regionu i svetskim okvirima, pregledu dosadašnjih praksi i polju galerijske definicije scene. Osnovnu tematsku okosnicu programa, koji će biti realizovan od septembra, čini odnos umetnik – galerija – kolekcionar.


Vesti

Rezultati konkursa Evropski projekti saradnje 2020

03/06/2020

Danas su objavljeni rezultati konkursa Evropski projekti saradnje 2020 u kojima je podržano ukupno 15 projekata u kojima će učestvovati 15 organizacija iz Srbije.

To su dva liderska projekta: ”THEY: LIVE, Student lives revealed through context-based art practices” koji vodi Dom kulture ”Studentski grad” Beograd i ”Opera: Past, Present, Perfect”, koji vodi MOTO – Muzičko opersko teatarska organizacija iѕ Beograda.

Takođe, kao partneri u projektima učestvovaće i:

¥ Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu u projektu ”Stronger peripheries: a southern coalition”
¥ Centar za razvoj cirkuske umetnosti “LUDIFICO” u projektu ” BETA CIRCUS – Boosting European Trends and Artists in Circus Arts”
¥ Udruženje KROKODIL u projektu ”Be (P)Art. Grow with Arts”
¥ Nišville Fondacija u projektu ”Roma Jazzing Europe”
¥ DAH Teatar u projektu ”Future Academy on Tour in Europe”
¥ Madlenianum opera i pozorište u projektu ”Opera: Past, Present, Perfect”
¥ Udruženje Superstar Culture u projektu ”Giving (Back) the Credit to the Heritage Communities”
¥ Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu u projektu ”Culture as a Unique Resource to Inspire, Outreach & Understand Science”
¥ Kulturni centar Vojvodine ”Miloš Crnjanski” u projektu ”House. Music. Europe.”
¥ Udruženje ”WEMSICAL SERBIA” u projektu ”Trans-European Music Organisations Linked Organically”
¥ Asocijacija ”Kulturanova” Novi Sad u projektu ”What’SAP – Exchange of Social Art Practices”
¥ Asocijacija ”Kulturanova” Novi Sad u projektu ”Invisible Lives”
¥ Stanica – servis za savremeni ples u projektu ”Advancing performing arts project – FEMINIST FUTURES”
¥ Udruženje ”BAZAART“ u projektu ”B-AIR Art Infinity Radio – Creating sound art for babies, toddlers and vulnerable groups”
¥ Javna medijska ustanova Radio-televizija Srbije u projektu ”B-AIR Art Infinity Radio – Creating sound art for babies, toddlers and vulnerable groups”

Čestitamo na izuzetnim rezultatima svim ustanovama i organizacijama koje su vredno radile i čiji se trud isplatio!

Na konkurs je pristigla 391 predlog projekta (321 malih projekata saradnje i 70 velikih projekata saradnje), od kojih je 380 upućeno na evaluaciju. Ukupno je podržano 113 projekata (93 malih projekata i 20 velikih projekata), dok se na rezervnoj listi nalazi 5 projekata.

Informacije o ostalim podržanim projektima je objavljena na sajtu Evropske komisije


Archives