Forum Kreativna Evropa 2020

Forum Kreativna Evropa 2020

23/06/2020

Niš, 26. jun, Galerija savremene likovne umetnosti Niš
Valjevo, 1-2. jul, Narodni muzej Valjevo
Šabac, 2-3. jul, Narodni muzej Šabac

Turbulentne prilike i nestabilne okolnosti koje nastaju iz planskih i željenih promena, ali i nepredvidivih, kriznih perioda, poput aktuelne pandemije virusa, pred sve aktere u polju kulture postavljaju zadatak promišljanja uloge i mesta koje imaju u društvu.

Pod stalnim pritiskom prilagođavanja zahtevima sredine i globalnih promena, kao i promena vrednosnih sistema i interesovanja publike, aktuelno je pitanje kako kultura i umetnost mogu dalje da se razvijaju.

Zato je ovogodišnji Forum Kreativna Evropa 2020, koji se održava u tri grada – Valjevu, Šapcu i Nišu, osmišljen tako da podstakne diskusiju i promišljanje mogućih oblika delovanja i vizija razvoja koje će doprineti da ustanove i organizacije u kulturi budu akteri poželjnih promena i trendova u okruženju u kojem deluju.

Kroz višednevni program jačanja kapaciteta aktera u kulturi, želimo da podstaknemo ambiciju lokalne sredine i damo doprinos unapređenju ravnomernog kulturnog razvoja u Srbiji. Govorni program Foruma je osmišljen uzimajući u obzir potrebe i teme koje su prepoznate kao važne na lokalnom nivou, dok je program jačanja kapaciteta usmeren ka zajedničkom radu na strateškoj orijentaciji ustanova i organizacija u kulturi kroz radionice i in-house obuke koje vode predstavnici uspešnih priča programa Kreativna Evropa i eksperti u polju kulture.

Forum će biti održan u skladu sa propisanim merama zdravstvene zaštite, a program je otvoren za sve zainteresovane iz Valjeva, Šapca i Niša, kao i okolnih mesta.

Partneri u realizaciji ovogodišnjeg Foruma su Galerija savremene likovne umetnosti Niš, Narodni muzej Valjevo, Narodni muzej Šabac, IKOM Srbija, Kancelarija za saradnju s civilnim društvom – Program Evropa za građane i građanke i EU info mreža.

Program Foruma Kreativna Evropa 2020 u Nišu

Program Foruma Kreativna Evropa 2020 u Valjevu

Program Foruma Kreativna Evropa 2020 u Šapcu