Izveštaj Evropske komisije o realizaciji programa Kreativna Evropa u 2019 godini

Izveštaj Evropske komisije o realizaciji programa Kreativna Evropa u 2019 godini

14/09/2020

Evropska komisija je objavila izveštaj o postignućima programa Kreativna Evropa u 2019. godini u kojem su naznačeni elementi novog programa koji se očekuje s 2021. godinom. Program Kreativna Evropa ima za cilj da poboljša ekonomske, društvene i međunarodne dimenzije evropske kulture, te da promoviše kulturnu raznolikost i podstakne konkurentnost. Izveštaj o realizaciji programa u 2019. godini pokazuje da je vrednost finansijske podrške koju pruža Kreativna Evropa u odnosima i mrežama koje čine evropski kulturni prostor.

U okviru svoja tri odeljka, MEDIA, Kultura i međusektorska šema, program je u 2019. godini razvio specifične mere u bliskom dijalogu sa zainteresovanim akterima. Takođe, eksperimentisano je s novim oblicima podrške u ključnim oblastima:

– cirkulaciji audiovizuelnog sadržaja;
– muzičkoj raznolikost;
– mobilnosti umetnika/ca;
– međunarodni kulturni odnosi;
– ekološka održivost;
– rodna ravnopravnost;

Da bi podstakao saradnju i saradnju u Evropi, potprogram Kultura pokriva široku raznolikost sektora:

– scenske umetnosti;
– knjige i izdavaštvo;
– arhitektura;
– dizajn;
– moda;
– vizuelne umetnosti;

Zahvaljujući podršci koju pruža program, više od 3100 organizacija je zajedno radilo na 501 projektu. Takođe, program je doprineo daljim inovacijama u digitalnom polju, socijalnoj integraciji i uključivanju grupa koje se nalaze u nepovoljnom društvenom položaju.

Pod međusektorskom šemom, program donosi promene kroz inovativne i zajedničke akcije različitih sektora. Kroz program finansijske garancije za kulturni i kreativni sektor, program je ojačao pristup izvorima finansiranja. Uz pomoć ovog novog finansijskog instrumenta kojim upravlja Evropska investiciona banka, 1547 malih i srednjih preduzeća u ovom sektoru moglo je da obezbedi kredite u vrednosti od 1,08 milijardi evra.

Potprogram MEDIA, fokusiran na audiovizuelni sektor, podržava proširivanje i promociju prekogranične distribucije filmova u Evropi i šire. Uz podršku Kreativne Evrope, 21 film je dobio 40 nagrada na 7 najprestižnijih filmskih festivala širom sveta 2019. godine.

Novi program trajaće od 2021. do 2027. godine i pratiće u programskom smislu sadašnji, koji se završava 2020. godine. Izveštaj iznosi ključne elemente uspostavljanja budućeg programa Kreativna Evropa u pogledu suočavanja sa nezapamćenim izazovima, poput rastuće međunarodna konkurencija, digitalne transformacije kulture i umetnosti, ali i Kovid krize.

Odgovarajući na posledice koronavirusa, Komisija je predložila da polje kulture treba da postane suštinski deo Plana oporavka za Evropu predloženog 27. maja 2020. godine, identifikujući kulturu kao jedan od 14 prioritetnih ekosistema.