advancing performing arts project – FEMINIST FUTURES

advancing performing arts project – FEMINIST FUTURES

27/10/2020

Nosilac projekta: Tanzfabrik-Berlin EV, Nemačka
Buda Kunstencentrum, Belgija
Epcc Maison De La Culture D Amiens, Francuska
Fundacja Instytut Sztuk Performatywnych, Poljska
Il Gaviale Societa Cooperativa, Italija
Reykjavik Dance Festival, Island
Station Service For Contemporary Dance, Srbija
Stichting Theaterfestival Boulevard’s-Hertogenbosch, Holandija
Stiftelsen Bergen Internasjonale Teater, Norveška
Szene Verein Zur Forderung Der Kultur, Austrija
Teatro Nacional D Maria Ii Epe, Portugal

Iznos dodeljenih sredstava: 2.000.000 €

apap – FEMINIST FUTURES is created by 11 institutions from 11 countries that share the idea that art can initiate powerful social changes. The project aims to address inequality in the contemporary performing arts, using Intersectional Feminism to find concrete structural answers and raise public awareness. FEMINIST FUTURES is an innovative project that presents powerful artwork, able to inspire a positive vision of the future, as an alternative to the current wave of nationalistic and xenophobic tendencies in Europe.

Projekat ,,apap – FEMINIST FUTURES” stvoren je od strane jedanaest institucija iz jedanaest zemalja koje dele ideju da umetnost može pokrenuti snažne društvene promene. Cilj projekta je da se pozabavi nejednakošću u savremenim scenskim umetnostima, koristeći intersekcionalni feminizam da nađe konkretne strukturne odgovore i da bi se podigla svest javnosti. FEMINIST FUTURES je inovativni projekat koji predstavlja moćno umetničko delo, sposobno da nadahne pozitivnu viziju budućnosti, kao alternativu trenutnom talasu nacionalističkih i ksenofobičnih tendencija u Evropi.

Srž projekta ,,FEMINIST FUTURES” je u pružanju dugoročne podrške novoj generaciji od dvadesetoro umetnika kojima će biti omogućeno da stvaraju društveno relevantne projekte i da ih predstavljaju širom Evrope.

Projekat je osmišljen po modelu novostvorenog javnog evropskog festivala „Everibody’s Sisters Europe“ – Pet dvostrukih sastanaka, od kojih su svaki zajednički osmislile, finansirale, realizovale i predstavile dve partnerske institucije i komunicirale kao jedinstveni evropski događaj. Festival je prvi višestrani poslovni model za CCS. Primenjuje ,,green co-touring” sistem, maksimizira vidljivost projekta i povećava aktivno učešće publike zajedničkim programom za razvoj publike. Ovaj program zasnovan je na dvema komplementarnim akcijama: The Ventures, učesničke projekte koji imaju potencijal da postanu najbolja praksa u tom sektoru i feminističku školu, nehijerarhijsko, intersekcionalno zajedničko okruženje za učenje.
FEMINIST FUTURES će svojim učesnicima pružiti mogućnosti za obuku kroz specifične radnje: umetničku razmenu sa školom Escola Livre de Danca da Mare pod vođstvom Lije Rodrigez iz Rija de Žaneira i mentorski program za mlade pisce i kritičare sa fokusom na region zapadnog Balkana.

,,Apap” ima snažan plan širenja i komunikacije koji je istaknut obrtnim odgovornostima, redovnim događajima profesionalnog umrežavanja, završnom konferencijom i saradnjom sa Haulraundom, mrežnom platformom koja će proneti rezultate projekta širom sveta.