Be (P)Art. Grow with Arts

Be (P)Art. Grow with Arts

27/10/2020

Nosilac projekta: Associacio Pen Catala, Španija
Fundacion Uxio Novoneyra, Španija
Szepirok Tarsasaga Egyesulete, Mađarska
UC Limburg, Belgija
Udruženje ,,Krokodil”, Srbija

Iznos dodeljenih sredstava: 199.999 €

Verujemo da je umetnost presudna za razumevanje složenosti novih društava, podsticanje kritičkog mišljenja, razvijanje veštine kreativnog rešavanja problema kao i postizanje akademskog uspeha. Umetnost takođe može imati veliki uticaj na dobrobit mladih i može pomoći u izgradnji otpornosti i osećaja identiteta i pripadnosti. Da bi olakšali kreativni razvoj, mladi ljudi treba da imaju mogućnost da rade zajedno sa umetnicima i drugim kreativnim odraslim ljudima.

Be (p)Art. Grow with Arts teži da zbliži mlade ljude i umetnike i njihova dela. Cilj projekta je da podrži evropski književni sektor i njegove kulturne agente (pisce u nastajanju, festivale, izdavače, itd.), da dopre do mlade publike pružajući joj novu metodologiju zasnovanu na participativnom pristupu, međunarodno i evropsko umrežavanje, nove mogućnosti u karijeri, razmenu i znanje.

Projekat uključuje program izgradnje kapaciteta za profesionalce u oblasti književnosti, organizacije, studente i predavaće na koledžima, program mobilnosti za nove pisce (uključujući pisce iz ruralnih područja i pisce izbeglice), niz književnih zasedanja u ruralnim područjima, međusektorski događaj koji spaja književnost i trčanje, kao i evropsku nagradu za najbolje prakse u oblasti razvoja publike, književnosti i mladih.
Be (p)Art. Grow with Arts se nadovezuje na dva prethodna projekta finansirana od strane EU a to su „Uključite se! Mladi producenti“ i „ SILO “, gde su oba usredsređena na književnost i razvoj publike. Ovim novim projektom objedinićemo rezultate i nalaze oba projekta pa nastaviti još dalje.

Partneri dolaze iz četiri države južne, severne, istočne i zapadne Evrope, od kojih svi govore različitim jezicima i pripadaju različitim kulturama. Ali fokus projekta nije na našim razlikama, već na onome što nam je svima zajedničko. Kao što je rekao jedan od učesnika u projektu ,,Uključite se!”: ,,U trenutku kada je Evropa tako bolno podeljena, nema ničeg više obećavajućeg nego videti mlade ljude iz različitih svetova kako razgovaraju i pišu zajedno.“ (Luis Bakston, pesnik)