BETA CIRCUS – Boosting European Trends and Artists in Circus Arts

BETA CIRCUS – Boosting European Trends and Artists in Circus Arts

27/10/2020

Nosilac projekta: Be a Place, LDA, Portugalija
Associazione Culturale Teatro Necessario, Italija
Centar za razvoj cirkuskih umetnosti „Ludifico“, Srbija
VSIA „Rigas Cirks“, Letonija

Iznos dodeljenh sredstava: 195,580 €

BETA CIRCUS ima za cilj da se osvrne na nove trendove u savremenom cirkusu i da prevaziđe problem nedostatka mogućnosti za umetnike da prođu trening na visoko profesionalnom nivou. Sa druge strane, cilj projekta je da stvori prilike za publiku da iskusi te nove jezike i koncepte u performansima, a naročito u partnerskim zemljama.
Ovaj projekat saradnje ima za cilj da bude pilot aktivnost, prvi korak u dugoročnijoj saradnji koja bi mogla da razvije novu evropsku platformu posvećenu visoko profesionalnom treningu za cirkuske umetnike i programiranje inovativnih radova u Evropi, sa posebnim fokusom na zemljama u kojima nedostaje cirkuska edukacija na visokom nivou i gde su cirkuski umetnici manje prepoznati kao validni domen u savremenoj umetnosti.
Tokom 2 godine, projekat će se fokusirati na specifični novi trend u savremenoj cirkuskoj estetici: iluzionizam i nove magijske tehnike, među trenutno najinteresantnijim trendovima. BETA CIRCUS otvara međunarodni program da bi istrenirao profesionalce u nastajanju, na osnovu transnacionalne mobilnosti za učenje, i da bi im ponudio priliku da naprave korak napred, tako internacionalizujući njihove karijere i upoznavajući ih sa novom estetikom i tehnikama.
Štaviše, publike, kao i programeri i institucije, otkriće nove trendove u cirkusu, iluzionizmu, i magiji. Kroz sve aktivnosti, projekat ima za cilj da promoviše međunarodni krug podrške za plasiranje ovih novih trendova u savremenim cirkuskim jezicima, promovisanje novih umetničkih i istraživačkih projekata kroz proces izgradnje kapaciteta, podršku aktivnostima transnacionalne saradnje, baziranu na mobilnosti umetnika i partnerskih timova u cilju otkrivanja različitih realnosti, umetnika i publika.