Future Academy on Tour in Europe

Future Academy on Tour in Europe

27/10/2020

Nosilac projekta: Stichting Zid, Holandija
Centro de Arte y Producciones Teatrales Sl, Španija
Consorzio Per La Ricerca El Educazione Permanente Torino, Italija
Theaterwerkstatt fur aktive Kultur e.V., Nemačka
Udruženje građana ,,Dah Teatar” – Centar za pozorišna istraživanja, Serbia

Iznos dodeljenih sredstava: 199.953 €

Future Academy on Tour in Europe, ili FATE, projekat je pozorišta ZID (Holandija), Atalaja (Španija), SCT (Italija), DAH Teatar (Srbija) i Studio 7 (Nemačka) a ima za cilj da stvori veze između novih kreativnih migranata / izbeglica, kulturnih organizacija i građana EU kroz umetničku obuku, uključivanje i povećanje mogućnosti zapošljavanja u umetničkom sektoru. Cilj je da se ovim „novim igračima“ obezbede jednake mogućnosti u poređenju sa evropskim umetnicima i kreativcima na tržištu rada u kulturnom sektoru. Da bi se to postiglo, projekat je sastavljen od šest integrisanih radnih paketa i fokusiran je na sledeća tri cilja:

● Razvoj, testiranje i ustaljenje metode obuke za „nove igrače“ tj. profesionalne umetnike koji dolaze iz izbegličkog / migrantskog okruženja i koji žele da potraže profesionalnu karijeru u oblasti evropske umetnosti.
● Podsticanje dijaloga između ovih novih igrača i kulturnih institucija, (predstojećih) profesionalaca umetničkih škola i akademija u Evropi, naročito nastavnika i učenika iz oblasti pozorišnog obrazovanja.
● Razvoj znanja i razmena metoda i formata u programu obuke sa širom zajednicom kreativnih profesionalaca i kreatora politike u Evropi. Metodologija da se to postigne jednostavna je u dizajnu, fokusirana je na konkretna sredstva i aktivnosti i koristi komplementarnu stručnost svakog partnera.

Glavne aktivnosti su:

1. Program obuke u Holandiji i Španiji za pedesetoro kreativnih migranata / izbeglica.
2. Program inkluzije u Holandiji i Španiji za četrdesetoro profesionalaca iz oblasti kulture.
3. Dve produkcije (Holandija i Španija) i dve umetničke prezentacije (Srbija i Nemačka) biće održane na evropskoj turneji kroz dve države.
4. Postavljanje digitalne platforme koja integriše sve aktivnosti komunikacije i širenja ovog projekta.
5. Pet konferencija u pet zemalja za profesionalce u kulturi i obrazovanju iz umetničkog sektora.
6. Naknadni plan za zapošljavanje učesnika, šira upotreba metode obuke i zaloga kulturnih institucija za zapošljavanje kreativnih migranata / izbeglica.