Giving (Back) the Credit to the Heritage Communities

Giving (Back) the Credit to the Heritage Communities

27/10/2020

Nosilac projekta: Asociatia La blouse roumaine IA, Rumunija
Institutul National Al Patrimoniului, Rumunija
SuperStar Culture, Srbija
University for The Creative Arts, Velika Britanija 

Iznos dodeljenih sredstava: 149.310 €

Ovaj projekat je predložilo udruženje,,La Blouse Roumaine” iz Bukurešta u Rumuniji, a cilj mu je da povrati prisustvo tradicionalnih zanata u okviru novog trenda koji teži ka održivijoj modi, istovremeno promovišući i očuvavajući specifičnosti i veštine zanatlija.

U središtu predloga nalaze se zanatske zajednice i modni dizajneri, koji bi dobili jedinstvenu priliku da se otkriju kroz kreativna zasedanja fokusirana na ikonične tradicionalne predmete – rumunsku bluzu (IA) i škotski tartan. Tokom zasedanja, dizajneri bi bili pozvani da posmatraju autentičnu izradu i uče o dubokim značenjima ugrađenim u ove elemente kostima. Nakon zasedanja, biće dizajnirana i proizvedena ograničena modno-kulturna kolekcija. Kolekcija će biti predstavljena tokom Etnološkog festivala u Srbiji, a zatim prikazana u okviru privremene izložbe u Rumuniji.

Kreativni rad biće podržan naučnim radom, organizovanim pomoću glavnih pitanja koja proizilaze iz prakse „prisvajanja kulture“- pravnog okvira, poslovnih modela, moguće sinergije sa kreativnim industrijama, itd. Brojni planirani rezultati projekta će dalje proširiti preporuke i zaključke. Bogata i ciljana komunikaciona kampanja promovisaće projekat širokoj međunarodnoj publici.