Invisible lives

Invisible lives

27/10/2020

Nosilac projekta: Ruckas Makslas Fonds, Letonija
Asocijacija Kulturanova, Srbija
ART 365, Crna Gora

Iznos dodeljenih sredstava: 143958 €

Cilj projekta je da rasvetli nevidljive životne priče marginalizovanih grupa društva -ljudi sa invaliditetom i LGBT ljudi putem transnacionalne mobilnosti umetnika iz Letonije, Crne Gore i Srbije koji će sarađivati u stvaranju umetničkih dela upotrebom analogne fotografije, filma i razvojno pozorište kao medijume. Svi partneri na projektu imaju iskustvo u radu sad marginalizovanim grupama i voljni su da primene svoje iskustvo i know-how zajedno kako bi doveli aktivnosti u ovom polju na međunarodni nivo, tako osiguravajući razmenu umetničkih praksi i šire angažovanje publike. Projektne aktivnosi uključivaće 3 radionice sa umetnicima – fotografima, izvođačkim umetnicima i filmskim stvaraocima iz Letonije, Srbije i Crne Gore u saradnji sa prestavnicima lokalne zajednice – ljudima sa invaliditetom i LGBT ljudima u cilju stvaranja umetničkih dela zasnovanim na njihovim pričama i kako bi privukli pažnju šireg društva ljudi čije priče ostaju neispričane jer se plaše ili ne mogu da budu deo našeg društva i javnog života.